میان رشته‌ای

از سوی دفتر مطالعات میان رشته‌ای پردیس البرز دانشگاه تهران

اولین نشست علمی «کرونا و سلامت اجتماعی با رهیافت میان‌رشته‌ای» برگزار می‌شود

روابط عمومی پردیس البرز- اولین نشست علمی «کرونا و سلامت اجتماعی با رهیافت میان‌رشته‌ای» در پردیس البرز دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

ادامه مطلب
از سوی شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دوره کارشناسی ارشد رشته مهندسی گلخانه تصویب شد

روابط عمومی پردیس البرز- دوره کارشناسی ارشد رشته مهندسی گلخانه از سوی شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تصویب شد.

ادامه مطلب