برنامه درسی

تعداد بازدید:۱۹۴۶
برنامه درسی

دانشجویان گرامی توجه کنند که برنامه درسی و امتحانی اصلی شما در سامانه گلستان می‌باشد و با مراجعه به سایت مذکور می‌توانید جدید‌ترین برنامه‌های خود را دریافت نمائید.

لازم به ذکر است برنامه اساتید و روز ارائه دروس تا زمان حذف و اضافه متغیر خواهد بود و تغییرات متعاقباً در سامانه گلستان قابل رویت می باشد.