تربیت بدنی

تعداد بازدید:۱۴۹۰

امور ورزشی و تربیت بدنی

تیم فوتبال- فوتسال پردیس البرز

اعضای تیم

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

رشته

مقطع

۱

ابوالفضل جوادی زاده

۱۵۰۲۹۸۱۸۸

مدیریت منابع انسانی

کارشناسی ارشد

۲

مهران صالحی

۱۵۰۵۹۸۰۸۸

معماری

کارشناسی ارشد

۳

فرهاد مقصودی

۱۵۰۵۹۸۱۳۰

برنامه ریزی شهری

کارشناسی ارشد

۴

وحید جمالی

۱۵۰۳۹۸۱۲۰

حقوق

کارشناسی ارشد

۵

امیر حسین یوسفی‌کما

۱۵۰۲۹۶۸۸۱

مدیریت

کارشناسی ارشد

۶

شایان شکروی

۱۵۰۴۹۶۱۶۵

مکانیک

کارشناسی ارشد

۷

سید رامتین ملجایی

۱۵۰۵۹۸۱۳۶

طراحی شهری

کارشناسی ارشد

۸

امیر محمد سیدی

۱۵۰۴۹۶۱۵۹

مکانیک

کارشناسی ارشد

۹

احسان محمدی فر

۱۵۰۲۹۸۵۷۵

مهندسی مالی

کارشناسی ارشد

۱۰

علی عباس نژاد

۱۵۰۵۹۸۰۹۱

طراحی شهری

کارشناسی ارشد

۱۱

علی نوربخش

۱۵۰۴۹۶۳۰۶

مهندسی مکانیک

کارشناسی ارشد

۱۲

آرمان بهزاد پور

۱۵۰۲۹۶۲۱۱

مدیریت

کارشناسی ارشد

۱۳

پدرام حسینی نیا

۱۵۰۲۹۸۲۱۷

مدیریت منابع انسانی

کارشناسی ارشد

۱۴

علیرضا حسین آبادی

۱۵۰۲۹۶۳۱۸

مدیریت کسب و کار

کارشناسی ارشد

۱۵

فربد فلاحی

۱۵۰۴۹۵۳۱۲

مهندسی صنایع

کارشناسی ارشد

۱۶

محمدرضا در علی

۱۵۰۴۹۵۲۷۲

مهندسی مکانیک

کارشناسی ارشد

۱۷

حمید بابایی

بازیکن

تربیت بدنی

دکتری

۱۸

حمید بابایی

مربی تیم

تربیت بدنی

دکتری

۱۹

مازیار خویشوند

پزشک یار

رئیس فدراسیون تربیت بدنی استان تهران

 

رزومه حمید بابایی مربی تیم فوتبال و فوتسال پردیس البرز

رزومه مازیار خویشوند پزشک یار تیم فوتبال و فوتسال پردیس البرز

 

تیم هند‌بال پردیس البرز

اعضای تیم

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

رشته

مقطع

۱

امیر حسین یوسفی‌کما

۱۵۰۲۹۶۸۸۱

مدیریت

کارشناسی ارشد

۲

احسان محمدی‌فر

۱۵۰۲۹۸۵۷۵

مهندسی مالی

کارشناسی ارشد

۳

حمید بابایی

۱۵۰۲۹۴۰۰۶

تربیت بدنی

دکتری

۴

علیرضا فراهانی

۱۵۰۲۹۶۳۱۸

مدیریت MBA

کارشناسی ارشد

۵

شایان شکروی

۱۵۰۴۹۶۱۶۵

مکانیک

کارشناسی ارشد

۶

علی فرزانه

۱۵۰۴۹۶۲۰۹

مکانیک

کارشناسی ارشد

۷

عباس کربلایی

۱۵۰۴۹۷۱۳۲

مکانیک

کارشناسی ارشد

۸

فربد فلاحی

۱۵۰۴۹۵۳۱۲

مدیریت منابع انسانی

کارشناسی ارشد

۹

سید رامتین ملجایی

۱۵۰۵۹۸۱۳۶

طراحی شهری

کارشناسی ارشد

۱۰

وحید جمالی

۱۵۰۳۹۸۱۲۰

حقوق

کارشناسی ارشد

۱۱

علی اکبر خوشنویس‌

مربی تیم

تربیت بدنی

دکتری

 

رزومه علی اکبر خوش نویس مربی تیم هندبال پردیس البرز

رشته ورزشی تیراندازی پردیس البرز

اعضای تیم

 

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

رشته

مقطع

۱

شقایق رمضان‌شمس

۱۵۰۳۹۸۱۸۷

حقوق جزا

کارشناسی ارشد

۲

سیدصابر محمدیان

۱۵۰۳۹۸۰۳۱

حقوق

دکتری

۳

وحید جمالی

۱۵۰۳۹۸۱۲۰

حقوق

کارشناسی ارشد

۴

رضا ضیغمی‌‌فرد

سرپرست تیم

تربیت بدنی

کارشناسی ارشد

 

رزومه آقای رضا ضیغمی فرد سرپرست تیم تیراندازی پردیس البرز دانشگاه تهران

 

رشته‌های ورزشی انفرادی پردیس البرز

شنا پسران

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

رشته

مقطع

۱

فرشاد دادفر

۱۵۰۲۹۴۰۱۴

تربیت بدنی

دکتری

۲

رضا ضیغمی فرد

۱۵۰۲۹۶۰۰۲۳

تربیت بدنی

کارشناسی ارشد

 

 

 

شنا دختران

 

https://alborz.ut.ac.ir/peyvast/c33x2vggun.jpeg

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

رشته

مقطع

۱

مائده یاری

۱۵۰۲۹۶۰۷۸

تربیت بدنی

دکتری

۲

شقایق رمضان شمس

۱۵۰۳۹۸۱۸۷

حقوق جزا

کارشناسی ارشد

تنیس روی میز

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

رشته

مقطع

۱

محمدعلی موسوی

۱۵۰۴۹۷۰۱۰

مهندسی مواد و متالوژی

دکتری

۲

محمدرضا رفسنجانی

۱۵۰۴۹۷۰۸۸

مهندسی مکانیک

کارشناسی ارشد

 

دومیدانی دختران

ساناز فرجی رشته تربیت بدنی مقطع دکتری

 

دو میدانی پسران

وحید جمالی رشته حقوق مقطع کارشناسی ارشد

 

تکواندو پسران

عارف فرشاد‌مهر رشته تربیت بدنی مقطع کارشناسی ارشد

جایگاه پردیس البرز در هجدهمین جشنواره ورزشی درون دانشگاهی:

در بین بیش از ۳۰ دانشکده و پردیس دانشگاه تهران پردیس البرز در جایگاه دهم قرار دارد.

عناوین کسب شده توسط دانشجویان پردیس البرز:

  1. جناب آقای دادفر مدال طلای رشته شنا (۱۰۰ متر آزاد)
  2. سرکار خانم یاری مدال طلا رشته شنا (۵۰ متر پروانه)
  3. جناب آقای عارف فرشاد‌مهر مدال طلا رشته تکواندو
  4. جناب آقای ضیغمی فرد مدال نقره رشته شنا (۵۰ متر پروانه)
  5. سرکار خانم شقایق رمضان‌شمس عنوان چهارمی رشته تیراندازی (تپانچه)
  6. جناب آقای وحید جمالی عنوان چهارمی رشته دومیدانی (دو ۱۰۰ متر)
  7. سرکار خانم شقایق رمضان‌شمس عنوان ششمی رشته شنا