وام دانشجویی

تعداد بازدید:۸۲۲

وام:

از جمله خدمات اداره دانشجویی پرداخت انواع وام‌ها به دانشجویان است. دانشجویان می‌توانند در آغاز هر ترم برای ثبت نام و آپلود مدارک به سایت سامانه جامع آموزش http://ems.ut.ac.ir و سامانه پو ر تال دانشجویی صندوق رفاه https://bp.swf.ir مراجعه کنند.

  • متقاضیانی که برای اولین بار در این مقطع تحصیلی اقدام به درخواست وام می‌نمایند جهت تشکیل پرونده در صندوق رفاه دانشجویی اقدام کنند در غیر این صورت فقط از سامانه پورتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویی منو ورود به پورتال فاز ۲ درخواست وام خود را ثبت نمایند.
  • متقاضیانی که برای اولین بار در این مقطع تحصیلی اقدام به ثبت درخواست وام می‌نمایند ابتدا جهت تشکیل پرونده در موقع ورود اطلاعات فردی و مقطع تحصیلی خود دقت بفرمایند که دانشگاه محل تحصیل دانشگاه تهران کد ۲ و دانشکده پردیس البرز و نوع تحصیل آنها نوبت دوم شهریه پرداز می‌باشد.
  • سند تعهد محضری استفاده شده توسط متقاضیان وام صندوق رفاه دانشجویی ۵ سال اعتبار دارد و پس از آن می‌بایست اصل حکم کارگزینی یا بازنشستگی و فیش حقوق ضامن اسکن و پیوست مدارک گردد.
  • سند تعهد محضری نا خوانا و کمرنگ و اسکن شده با موبایل پذیرفته نمی‌شود.
  • به وام‌های ثبت شده پس از بازه زمانی ذکر شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

پیوست‌ها: