کارشناسان امور مالی

تعداد بازدید:۱۲۵۸

برای تماس با رئیس واحد مالی به این صفحه مراجعه نمائید

نام و نام خانوادگی

زهرا خراسانی

سمت

حسابداری دانشجویی

راهنماهای سامانه جامع آموزش برای دانشجویان

راهنمای امور مالی

تلفن تماس

۰۲۱۸۸۳۹۰۸۸۷

لینک پیغام

گذاشتن پیغام فقط برای امور حسابداری دانشجویی

لطفاً بعد از ورود و انتخاب پردیس‌ها و دانشکده‌ها، از لیست پردیس البرز را انتخاب و پس از رفتن به مرحله بعد و انتخاب عنوان مربوطه به جای اسم کارشناس، درخواست خود را درج فرمائید.

نام و نام خانوادگی

الهام خوش اخلاق

سمت

تحلیل گر مالی - حسابدار

راهنماهای سامانه جامع آموزش برای دانشجویان

راهنمای امور مالی

 

تلفن تماس

۰۲۱۸۸۳۹۰۸۸۷

لینک پیغام

گذاشتن پیغام

لطفاً بعد از ورود و انتخاب پردیس‌ها و دانشکده‌ها، از لیست پردیس البرز را انتخاب و پس از رفتن به مرحله بعد و انتخاب عنوان مربوطه به جای اسم کارشناس، درخواست خود را درج فرمائید.