کارشناسان امور مالی

تعداد بازدید:۱۰۱

برای تماس با رئیس واحد مالی به این صفحه مراجعه نمائید

نام و نام خانوادگی

زهرا خراسانی

سمت

حسابداری دانشجویی

راهنماهای سامانه جامع آموزش برای دانشجویان

راهنمای امور مالی

تلفن تماس

۰۲۱۸۸۳۹۰۸۸۷

لینک پیغام

گذاشتن پیغام فقط برای امور حسابداری دانشجویی

نام و نام خانوادگی

مهدی علی کرمی

سمت

کارشناس مالی

راهنماهای سامانه جامع آموزش برای دانشجویان

راهنمای امور مالی

تلفن تماس

۰۲۱۸۸۳۹۰۸۸۷

لینک پیغام

گذاشتن پیغام

نام و نام خانوادگی

الهام خوش اخلاق

سمت

تحلیل گر مالی - حسابدار

راهنماهای سامانه جامع آموزش برای دانشجویان

راهنمای امور مالی

 

تلفن تماس

۰۲۱۸۸۳۹۰۸۸۷

لینک پیغام

گذاشتن پیغام