کارشناسان امور مالی

تعداد بازدید:۹۸۹۶

جهت تماس با رئیس واحد حسابداری اینجا را کلیک کنید

 

 

نام و نام خانوادگی

زهرا خراسانی

سمت

حسابداری دانشجویی

راهنماهای سامانه جامع آموزش برای دانشجویان

راهنمای امور مالی

تلفن تماس

۰۲۱۸۸۳۹۰۸۸۷
پست الکترونیک zkhorasani@ut.ac.ir

لینک پیغام

گذاشتن پیغام

نام و نام خانوادگی

الهام خوش اخلاق

سمت

تحلیل گر مالی - حسابدار

راهنماهای سامانه جامع آموزش برای دانشجویان

راهنمای امور مالی

 

تلفن تماس

۰۲۱۸۸۳۹۰۸۸۷

لینک پیغام

گذاشتن پیغام