رئیس واحد پژوهش

تعداد بازدید:۸۶۱۸

آیناز نوری

رئیس اداره امور پژوهشی و ارتباط با صنعت / جامعه پردیس البرز

تحصیلات: کارشناسی ارشد MBA

شماره تماس: ۸۸۳۹۰۸۸۳

پست الکترونیک: ainaznouri@ut.ac.ir

 

گذاشتن پیغام