اداره امور اداری، رفاهی و پشتیبانی

تعداد بازدید:۸۰۳۱

جمشید نظیفی

رئیس اداره امور اداری، رفاهی و پشتیبانی

تحصیلات:  کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی از دانشگاه تهران

شماره تماس: ۸۸۹۵۵۵۲۶

پست الکترونیک: jnazifi@ut.ac.ir

این اداره در یک نگاه کلی مسئولیت اجرای مقررات، آئین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و مصوبات ارسالی از سوی دانشگاه تهران را بر عهده دارد و همزمان با اداره کل منابع انسانی، بودجه و تشکیلات، امور رفاهی و اداره کل پشتیبانی و طرح‌های عمرانی و مرکز آموزش‌های ضمن خدمت کارکنان دانشگاه تهران همکاری دارد. عمده‌ترین وظایف این اداره در زمینه اداری، کارگزینی، رفاهی و پشتیبانی می‌باشد.از دیگر بخش‌های مهم این اداره "دبیرخانه" می‌باشد که نقش مهمی را در ارسال، دریافت و توزیع بموقع مکاتبات و مراسلات بر عهده دارد.

زیر مجموعه اداره اموراداری، رفاهی  و پشتیبانی پردیس البرز:

 • امور اداری و کارگزینی کارکنان
 • امور رفاهی کارکنان
 • واحد پشتیبانی: ( تاسیسات - خدمات- انتظامات - حمل و نقل - انبارداری)
 • دبیرخانه

برخی سوابق شغلی و اجرائی رئیس اداره:

 • کارمند رسمی دانشگاه تهران
 • رئیس اداره امور اداری و پشتیبانی دانشکده مطالعات جهان (4سال)
 • رئیس اداره امور اداری و پشتیبانی پردیس البرز (از سال 1393 تا کنون)
 • نماینده امور اداری و کارگزینی اداره کل منابع انسانی دانشگه تهران (از 1388 تا کنون)
 • نماینده امور رفاهی اداره کل امور رفاهی دانشگاه تهران (از 1388 تا به کنون)
 • نماینده آموزش، ارتقاء و ارزیابی عملکرد کارکنان پردیس البرز
 • کارمند نمونه دانشگاه تهران در سال 1398

برخی فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی رئیس اداره:

 • عضو کانون فرهنگی و اجتماعی کارکنان دانشگاه تهران
 • عضو شورای صنفی کارکنان دانشگاه تهران (4سال)
 • عضو کمیته مدیریت سبز پردیس البرز