اداره امور دانشجوئی

تعداد بازدید:۱۹۰
اداره امور دانشجوئی

رئیس اداره امور دانشجویی

امور تغذیه

 

امور فرهنگی وفوق برنامه

اموردانشجوئی

اموردانشجویان شاهدوایثارگر

امور ورزش وتربیت بدنی

 

 

 

 

انجمن‌های دانشجویی

انجمن علمی

 

شورای صنفی

دانش آموختگان

 

 

 

 

وظایف اداره اموردانشجوئی، فرهنگی، شاهد وایثارگر شامل موارد زیر می‌باشد:

  • وام شهریه صندوق رفاه وزارت علوم / وام قرض الحسنه بانک رسالت / صندوق نیکوکاری
  • تقسیط شهریه دانشجویی
  • تخفیف شهریه دانشجویان شاهد وایثارگر
  • خوابگاه‌های دانشجویی (دانشجویان خارجی / شاهدوایثارگر / مواردخاص)
  • شورای موارد خاص (مالی / آموزشی)
  • کار و بیمه دانشجویی
  • دانشجوی نمونه
  • عمره دانشجویی
  • خدمات وتسهیلات دانشجویی
  • تسویه حساب دانشجویی