کارشناسان اداره آموزش

تعداد بازدید:۳۹۳۶۶

جهت تماس با رئیس واحد آموزش اینجا را کلیک کنید

 

دانشجویان می‌توانند با توجه به رشته تحصیلی مورد نظر خود کارشناس مربوطه را از زیر انتخاب نموده و از طریق گذاشتن پیغام با ایشان در تماس باشند

ساعت پاسخگویی شنبه تا چهار شنبه ۸ الی ۱۴:۳۰

 

 

 

مرضیه شهرابی فراهانی

سمت: کارشناس امور فارغ التحصیلی

تلفن تماس

۰۲۱-۸۸۳۹۰۸۸۱

پست الکترونیک m.shahrabi @ ut.ac.ir

لینک پیغام

ارسال پیغام

 

 


 

مریم زمانیان

سمت: کارشناس آموزش رشته‌های

مدیریت کسب و کار (MBA) (همه گرایش‌ها)

مدیریت بازرگانی و مدیریت رسانه (همه گرایش‌ها)

محیط زیست (همه گرایش‌ها)

شیمی (همه گرایش‌ها

زیست شناسی (همه گرایش‌ها)

تلفن تماس

۰۲۱-۸۸۹۸۵۱۶۶

پست الکترونیک zamanian397@ut.ac.ir

لینک پیغام

ارسال پیغام

 

 

 

 

فرشته حسینی شریف

سمت: کارشناس آموزش رشته‌های

حقوق (همه گرایش‌ها)

کارآفرینی (همه گرایش‌ها)

فقه و مبانی حقوق اسلامی

تلفن تماس

۰۲۱-۸۸۹۵۵۴۳۵

پست الکترونیک fh.sharif.1360@ut.ac.ir

لینک پیغام

ارسال پیغام

 

 

 

امیر امرایی

سمت: کارشناس آموزش رشته‌های

جغرافیا (همه گرایش‌ها)

هنر همه گرایش‌ها (معماری- شهرسازی - هنرهای تجسمی - طراحی صنعتی)

زبان انگلیسی (همه گرایش‌ها)

مهندسی مکانیک (همه گرایش‌ها)

تلفن تماس

۰۲۱-۸۸۳۹۰۸۸۵

پست الکترونیک amrue.amir@ut.ac.ir

لینک پیغام

ارسال پیغام

 

 

 

آرش کریمی پناهان

سمت: کارشناس آموزش رشته‌های

مدیریت دولتی (همه گرایش‌ها)

مدیریت صنعتی (همه گرایش‌ها)

مدیریت مالی و حسابداری

مدیریت منابع انسانی و اجرایی

مهندسی شیمی گرایش داروسازی

مهندسی مواد و متالوژی

مهندسی برق گرایش مخابرات سیستم

تلفن تماس

۰۲۱-۸۸۹۸۵۱۶۶

پست الکترونیک panahan @ut.ac.ir

لینک پیغام

ارسال پیغام

 

 


 

فاطمه پورباقری

سمت: کارشناس آموزش رشته‌های

علوم اقتصادی (همه گرایش‌ها)

تربیت بدنی و علوم ورزشی (همه گرایش‌ها)

علوم اجتماعی (همه گرایش‌ها)

روانشناسی و علوم تربیتی (همه گرایش‌ها)

مهندسی صنایع (همه گرایش‌ها)

زبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات عرب

تلفن تماس

۰۲۱-۸۸۳۹۰۸۸۴

پست الکترونیک f.pourbagheri@guest.ut.ac.ir

لینک پیغام

ارسال پیغام

 

 

 

پرستو آل خمیس

سمت: کارشناس حق التدریس و حق التحقیق اساتید

تلفن تماس

۰۲۱-۸۸۹۵۵۶۹۲

پست الکترونیک p.alekhamis@ut.ac.ir

لینک پیغام

ارسال پیغام