مشاور رئیس در امور بین الملل پردیس البرز

تعداد بازدید:۵۶۸۹

دکتر علی افضلی

دکتر علی افضلی، دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران است. 

سوابق اجرایی:
-    معاون گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران :  سال 1398 تا 1401 
-    سرپرست دانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول: 1392-1392
-    معاون آموزشی دانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول: سال 1389 تا 1391 
-    مدیر گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول : سال 1386 تا 1389

سوابق تحصیلی:
-    دکتری زبان و ادبیات عربی از دانشگاه شهید چمران اهواز در سال 1389
-    کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی از دانشگاه شهید چمران اهواز در سال 1382 
-     لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه شیراز در سال 1380

سوابق آموزشی:
وی از سال ۱۳۸۳ تاکنون در دانشگاه‌های تهران، امام صادق(ع)، اصفهان، شهید چمران، پیام نور، دانشگاه آزاد اسلامی، اصول الدین و امام خمینی قزوین تدریس کرده است

سوابق پژوهشی:
-    تألیف و ترجمه هفت کتاب و نگارش بیش از چهل و پنج مقاله منتشر شده در مجلات علمی پژوهشی در کانادا، عراق و ایران 
-    شرکت  در کنفرانس بین المللی در ایران، عراق و ژاپن 
-    مشارکت در در ترجمه بسیاری از رمان‌های معاصر عربی و کتاب‌های تاریخی عربی به فارسی و رمان‌های فارسی به عربی
-    نقد و بررسی  مهم ترین ترجمه های عربی موجود از آثار کلاسیک و معاصر ادبیات فارسی 
-    راهنمایی ، مشاوره و داوری بیش از یکصد و پنجاه پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری زبان و ادبیات عربی، دکتری مطالعات ترجمه عربی و ارشد زبان و ادبیات عربی و مترجمی  زبان عربی در دانشگاه  تهران، دانشگاه خوارزمی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه اصفهان، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای اهواز، دزفول، اسلامشهر و دانشگاه بغداد، دانشگاه المستنصریة و دانشگاه کویا در کردستان عراق .
 

شرح حال علمی 

رایانامه:  ali.afzali@ut.ac.ir 

رخ نمای دانشگاه تهران

کلید واژه ها: معاون بین الملل دانشگاه تهران پردیس البرز دانشگاه تهران مشاور بین الملل پردیس البرز دانشگاه تهران