امور بین الملل

فراخوان شرکت دانشجویان در جشنواره بین‌الملل دانشگاه تهران - ۱۴۰۰

روابط عمومی پردیس البرز- معاونت بین‌الملل دانشگاه تهران برای شرکت دانشجویان در سومین دوره جشنواره بین‌الملل مشترک دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران فراخوان داد. متن فراخوان به این شرح است:

ادامه مطلب