پرسنل پردیس البرز

تعداد بازدید:۲۱۰

حوزه ریاست، روابط عمومی و بین الملل

اسامی همکاران

سمت

خط مستقیم

 

 

 

حسین حسینی

 

 

رئیس دفتر حوزه ریاست

 

 

۸۸۳۹۱۴۰۰

 

 

حمید نیروی آغمیونی

 

 

کارشناس مسئول امور اداری و دفتری

 

 

۸۸۳۹۱۴۰۰

حوزه روابط عمومی و امور بین الملل

 

 

سعید صادقی

 

 

کارشناس امور بین الملل -

کارشناس روابط عمومی

 

 

۸۸۹۵۵۵۳۷

حوزه اداری، رفاهی و پشتیبانی

اسامی همکاران

سمت

خط مستقیم

 

 

 

جمشید نظیفی

 

 

رئیس امور اداری، رفاهی و پشتیبانی

عضو کمیته مدیریت سبز پردیس البرز

 

 

۸۸۹۵۵۵۲۶

 

 

مریم محقق راد

 

 

مسئول دفتر معاونت علمی - مسئول دبیرخانه

 

 

۸۸۳۹۰۸۸۶

 

 

احمد آفتابی

 

 

امور اداری دبیرخانه - تحصیلدار

 

 

۸۸۳۹۰۸۸۶

علی لشنی

تأسیسات و فنی

۸۸۳۹۰۸۸۶

 

حوزه امور مالی

اسامی همکاران

سمت

خط مستقیم

 

 

 

نرگس محمودی

 

 

رئیس امور مالی

 

 

۸۸۳۹۰۸۸۷

 

 

 

زهرا خراسانی

 

 

کارشناس حسابداری - کارشناس حسابداری دانشجویی

 

 

۸۸۳۹۰۸۸۷

 

 

الهام خوش اخلاق

 

 

کارشناس حسابداری

 

 

۸۸۳۹۰۸۸۷

 

 

مهدی علی کرمی

 

 

کارشناس حسابداری دانشجویی

 

 

۸۸۳۹۰۸۸۷

 

 

 

 

حوزه آموزش

اسامی

سمت

خط مستقیم

 

 

 

مهدی فرخی

 

 

 

رئیس اداره خدمات آموزشی

 

 

۸۸۹۵۵۶۹۳

 

 

امیر امرایی

 

 

کارشناس آموزش

کارشناس انبار

 

 

۸۸۳۹۰۸۸۵

 

 

آرش کریمی

 

 

کارشناس آموزش

 

 

 

۸۸۹۸۵۱۶۶

 

 

پرستو آل خمیس

 

 

کارشناس حق التدریس

و حق التحقیق اساتید

 

 

۸۸۹۵۵۶۹۲

 

 

فاطمه پور باقری

 

 

کارشناس آموزش

 

 

۸۸۳۹۰۸۸۴

 

 

فرشته حسینی

 

 

کارشناس آموزش

 

 

۸۸۹۵۵۴۳۵

 

 

مرضیه شهرابی فراهانی

 

 

کارشناس آموزش

 

 

 

 

۸۸۳۹۰۸۸۱

حوزه پژوهش

اسامی همکاران

سمت

خط مستقیم

 

 

 

آیناز نوری

 

 

رئیس اداره امور پژوهشی و ارتباط با صنعت / جامعه پردیس البرز - کارشناس میان رشته‌ای پردیس البرز

 

 

داخلی ۲

۸۸۳۹۰۸۸۲

 

 

الهام بنایی

 

 

رئیس کتابخانه پردیس البرز

کارشناس پژوهش

 

 

داخلی ۱

۸۸۳۹۰۸۸۲

حوزه امور دانشجویی

اسامی همکاران

سمت

خط مستقیم

 

 

مژگان بابائی توسکی

 

رئیس امور دانشجویی، فرهنگی و امور ایثارگران

 

۸۸۹۵۵۶۸۵

حوزه فناوری اطلاعات

اسامی همکاران

سمت

خط مستقیم

 
داریوش انصاری رئیس مرکز خدمات رایانه‌ای پردیس البرز- کارشناس ناظر -مسئول هویت موقت - مسئول فنی سایت پردیس - عضو کمیته مدیریت سبز پردیس البرز - نماینده شورای صنفی کارکنان پردیس البرز - ۸۸۹۵۵۶۶۲