پرسنل پردیس البرز

تعداد بازدید:۱۴۱۵۵


 

حوزه ریاست

اسامی همکاران

سمت

خط مستقیم

 

 

 

حسین حسینی

 

 

رئیس دفتر حوزه ریاست

 

 

۸۸۳۹۱۴۰۰

ارسال پیغام

 

 

حمید نیروی آغمیونی

 

 

کارشناس مسئول امور اداری و دفتری

 

 

۸۸۳۹۱۴۰۰

ارسال پیغام

 

 

لمیاء فارسی

 

 

 

کارشناس مسئول برنامه‌ریزی و بودجه

 

 

ارسال پیغام

 

 

حوزه روابط عمومی و امور بین الملل

 

 

گودرز میرانی

 

 

کارشناس مسئول روابط عمومی

 

 

۸۸۹۵۵۵۳۷

ارسال پیغام

 

 

سعید صادقی

 

 

کارشناس مسئول امور بین الملل

 

 

۸۸۹۵۵۵۳۷

ارسال پیغام

حوزه اداری، رفاهی و پشتیبانی

اسامی همکاران

سمت

خط مستقیم

 

 

 

جمشید نظیفی

 

 

رئیس امور اداری، رفاهی و پشتیبانی

عضو کمیته مدیریت سبز پردیس البرز

 

 

۸۸۹۵۵۵۲۶

ارسال پیغام

 

 

مریم محقق راد

 

 

مسئول دفتر معاونت علمی - مسئول دبیرخانه

 

 

۸۸۳۹۰۸۸۹

ارسال پیغام

 

 

احمد آفتابی

 

 

امور اداری دبیرخانه - تحصیلدار

 

 

۸۸۳۹۰۸۸۶

ارسال پیغام

 

 

 

مهدی علی کرمی

 

 

 

کارشناس اداری

 

 

۸۸۳۹۰۸۸۶

ارسال پیغام

 

حوزه امور مالی

اسامی همکاران

سمت

خط مستقیم

 

 

 

نرگس محمودی

 

 

رئیس امور مالی

 

 

۸۸۳۹۰۸۸۷

ارسال پیغام

 

 

زهرا خراسانی

 

 

کارشناس حسابداری - کارشناس حسابداری دانشجویی

 

 

۸۸۳۹۰۸۸۷

ارسال پیغام

 

 

الهام خوش اخلاق

 

 

کارشناس حسابداری

 

 

۸۸۳۹۰۸۸۷

ارسال پیغام

 

 

 

 

حوزه آموزش

اسامی

سمت

خط مستقیم

 

 

 

مهدی فرخی

 

 

 

رئیس اداره خدمات آموزشی

 

 

۸۸۹۵۵۶۹۳

ارسال پیغام

 

 

امیر امرایی

 

 

کارشناس آموزش

کارشناس انبار

 

 

۸۸۳۹۰۸۸۵

ارسال پیغام

 

 

آرش کریمی

 

 

کارشناس آموزش

 

 

 

۸۸۹۸۵۱۶۶

ارسال پیغام

 

 

پرستو آل خمیس

 

 

کارشناس حق التدریس

و حق التحقیق اساتید

 

 

۸۸۹۵۵۶۹۲

ارسال پیغام

 

 

فاطمه پورباقری

 

 

کارشناس آموزش

 

 

۸۸۳۹۰۸۸۴

ارسال پیغام

 

 

فرشته حسینی

 

 

کارشناس آموزش

 

 

۸۸۹۵۵۴۳۵

ارسال پیغام

 

 

مرضیه شهرابی فراهانی

 

 

کارشناس آموزش

 

 

۸۸۳۹۰۸۸۱

ارسال پیغام

 

 

مریم زمانیان

 

 

کارشناس آموزش

 

 

۸۸۹۸۵۱۶۶

ارسال پیغام

 

 

 

       

 

 

محمدرضا محمدی

 

 

کارشناس مسئول میان رشته‌ای

 

 

۸۸۳۹۰۸۸۱

داخلی 255

ارسال پیغام

       

حوزه پژوهش

اسامی همکاران

سمت

خط مستقیم

 

 

 

آیناز نوری

 

 

رئیس اداره امور پژوهشی و ارتباط با صنعت / جامعه پردیس البرز - کارشناس میان رشته‌ای پردیس البرز

 

 

داخلی ۲

۸۸۳۹۰۸۸۲

ارسال پیغام

 

 

الهام بنایی

 

 

رئیس کتابخانه پردیس البرز

کارشناس پژوهش

 

 

داخلی ۱

۸۸۳۹۰۸۸۲

ارسال پیغام

حوزه امور دانشجویی

اسامی همکاران

سمت

خط مستقیم

 

 

مژگان بابائی توسکی

 

رئیس امور دانشجویی، فرهنگی و امور ایثارگران

 

۸۸۹۵۵۶۸۵

ارسال پیغام

حوزه فناوری اطلاعات

اسامی همکاران

سمت

خط مستقیم

 

داریوش انصاری

رئیس مرکز خدمات رایانه‌ای پردیس البرز-مسئول هویت موقت - نماینده شورای صنفی کارکنان پردیس البرز

۸۸۹۵۵۶۶۲

ارسال پیغام