کمیته مسئولیت اجتماعی

تعداد بازدید:۵۳۱

امروزه نه تنها در بنگاه‌های تولیدی و غیر تولیدی، مفهوم مسئولیت اجتماعی مطرح می‌باشد؛ بلکه یکی از مسائل مشترکی است که در دانشگاه‌ها در سطح جهانی بدان پرداخته‌اند. مدیران دانشگاه‌ها دریافته‌اند که در عصر حاضر دانشگاه‌ها باید ابعاد اجتماعی و عمومی خود را شناخته و پایه‌های هنجاری را برای مسئولیت‌های اجتماعی خود فراهم آورند. بنابراین، تقبل مسئولیت در برابر جامعه و محیط اجتماعی را جزئی از راهبردهای خود به عنوان رویکردی با مبنای توسعه پایدار دانسته و در بیانیه مأموریت خود در نظر می‌گیرند.

افزون بر آن، نحوه پیاده سازی و مدیریت مسئولیت‌های اجتماعی دانشگاه‌ها بسیار حائز اهمیت است زیرا ارتباط مستقیم با تصاویر دانشگاه‌ها دارد. آنچه در این قالب برای پردیس البرز دانشگاه تهران عملیاتی شده است، تشکیل کمیته مسئولیت‌های اجتماعی از تاریخ ۴ آبان ۱۴۰۰ می‌باشد.

برای مشاهده اخبار این کمیته اینجا را کلیک کنید.