راهنمای خدمات آموزشی

تعداد بازدید:۴۱۳۰

۱. اساتید و دانشجویان گرامی برای راهنمایی در مورد سامانه‌های آموزشی دانشگاه تهران به لینک‌های زیر مراجعه نمائید.

 

۲. سامانه‌های آموزشی دانشگاه تهران

 

۳. خلاصه‌ای از راهنماهای مورد نیاز دانشجویان:

راهنمای دانشجویان جهت انتخاب واحد الکترونیکی https://ithelp.ut.ac.ir/fa/news/3140
راهنمای درخواست گواهی اشتغال به تحصیل توسط دانشجو https://ithelp.ut.ac.ir/fa/news/3644
راهنمای درخواست حذف پزشکی توسط دانشجو https://ithelp.ut.ac.ir/fa/news/3654
راهنمای ثبت درخواست مرخصی ترم تحصیلی https://ithelp.ut.ac.ir/fa/news/3634
راهنمای درخواست کارت دانشجویی المثنی https://ithelp.ut.ac.ir/fa/news/2953
راهنمای درخواست انصراف از تحصیل دانشجو https://ithelp.ut.ac.ir/fa/news/3551
راهنمای دانشجو جهت ثبت درخواست فارغ‌التحصیلی (تسویه حساب) https://ithelp.ut.ac.ir/fa/news/3265