اداره مالی و حسابداری

تعداد بازدید:۱۷۳۲

 

نرگس محمودی

رئیس حسابداری پردیس البرز

تحصیلات: کارشناسی

شماره تماس: ۸۸۳۹۰۸۸۷

گذاشتن پیغام:

لطفاً بعد از ورود و انتخاب پردیس‌ها و دانشکده‌ها و سپس انتخاب پردیس البرز از لیست و رفتن به مرحله بعد، درخواست خود را درج فرمایید.

راهنماهای سامانه جامع آموزش برای دانشجویان

 

راهنمای امور مالی

کلیه امور مالی دانشکده از جمله خدمات حسابداری، امور دریافت‌ها، پرداخت‌های مربوط به حقوق کارکنان و اساتید، حق‌التدریس و حق‌التحقیق، انجام خریدهای تنخواهی و متمرکز در واحد مالی انجام می‌شود.

 

اهم فعالیت‌های امور مالی عبارت است از: 

واحد حسابداری:

 • حساب اختصاصی
 • بررسی فاکتورهای ارائه شده از نظر قانونی و آئین‌نامه‌های مالی معاملاتی دانشگاه
 • صدور اسناد مالی شامل اسناد پیش پرداخت به اشخاص حقیقی و حقوقی
 • صدور اسناد هزینه و صدور چک‌های مربوط به اسناد و یا واریز از بدهی اشخاص یا شرکت‌ها
 • صدور اسناد حق التدریس و حق التحقیق و داوری پایان‌نامه‌های اساتید هیأت علمی و اساتید مدعو
 • تهیه و تنظیم گزارشات مربوط به درآمدها و مکاتبه با اداره کل امور مالی دانشگاه
 • صدور اسناد درآمد
 • تهیه و تنظیم گزارش پیشرفت پروژه و صورتجلسه طرح‌های کاربردی اساتید
 • صدور اسناد طرح‌های کاربردی اساتید
 • تهیه و تنظیم گزارشات کسورات قانونی دارایی، سپرده در هر ماه برای بستن حساب و ارائه گزارش به اداره کل امور مالی دانشگاه
 • صدور اسناد اضافه واریزی شهریه دانشجویان شهریه پرداز اعم از دانشجویان مجازی و نوبا دوم (شبانه)
 • ارسال اسناد و واریز از بدهی دانشکده با اداره کل امور مالی دانشگاه
 • ثبت صورتحساب بانکی (غیرقابل برداشت و اختصاصی)
 • شناسایی مبالغ واریز شده به حساب غیرقابل برداشت و مکاتبه با داره کل امور مالی برای اخذ وجوه
 • تسویه حساب دانشجویی (مقاطع کارشناسی، ارشد و دکتری)
 • بررسی و کنترل شهریه دانش پذیران دوره‌های MBA و دبی مرکز آموزش‌های آزاد و مؤسسات مرتبط و مشخص کردن قدرالسهم هر مؤسسه بر اساس شهریه پرداختی دانش پذیران هر یک از مؤسسات
 • صدور اسناد مربوط به قدرالسهم هر مؤسسه
 • تهیه و تنظیم اسناد و صدور چک‌های حق التدریس دوره‌های آموزش‌های آزاد و مؤسسه‌های مرتبط
 • تأیید مالی پرداخت شهریه دانش پذیران دوره‌های MBA و دبی برای صدور گواهی اتمام دوره

 

کارپردازی:

 • انجام خرید کالاهای اموالی و مصرفی و هماهنگی برای تعمیرات کالاها
 • حضور در جلسات کمیته خرید به عنوان دبیر جلسه برای بررسی درخواستهای واحدها اعم از خرید کالاهای اموالی و مصرفی
 • پس از بررسی و تصمم گیری درخواستهای واحدها بنا به صرفه و صلاح دانشکده برای هزینه کمتر برای استفاده بهینه‌تر
 • مراجعه به مراکز فروش و شرکتهای مربوطه کالاها برای اخذ استعلام قیمت
 • پس از اخذ استعلام قیمتها ارسال به کمیته خرید برای بررسی کمترین قیمت با بهترین کیفیت
 • پس از تأیید کمیته خرید و تأمین اعتبار توسط امور مالی دانشکده هماهنگی برای ارسال کالاها و یا ارائه خدمات به دانشکده و ارسال مدارک هرینه برای صدور چک
 • پس از هماهنگی تحویل کالاها و یا ارئه خدمات به دانشکده تأیید مسئولین واحدها و یا درخواست کننده برای صحت و سلامت کالاهای تحویل شده به دانشکده و یا حسن انجام کار
 • بررسی و تنظیم مداکر هزینه برای ارسال به انبار مصرفی یا اموالی برای صدور رسید کالا یا قبض انبار
 • پس از صدور قبض انبار، کنترل مدارک اعم از درخواست، پیش فاکتور، تأیید پیش فاکتور، اصل فاکتور، برگه ارزش افزوده مالیات، برگه مالیات حقیقی با کد ملی، مجوز فعالیت تجاری اصناف و غیره برای تأیید کارپرداز با مهر کمترین بها به صرفه و صلاح دانشگاه مورد تأیید است طبق بخشنامه امور مالی دانشگاه.

 

امین اموال:

 • رؤیت کالاهای خریداری شده و تحویل کالا با حضور کارپرداز و انباردار
 • تطابق کالا با برگه درخواست، بررسی کالا از نظر صحت، سلامت، صدمه دیدگی و مرغوبیت با حضور کارشناس فنی و درخواست کننده کالا
 • کنترل تعداد قطعات جانبی کالا از نظر کیفی و کمی
 • صدور قبض انبار و الصاق برچسب اموال، الصاق شماره به اموال خریداری شده و اخذ امضا از تحویل گیرندگان اموال
 • کسب اطلاع از جابه جایی کالاها و کنترل اموال تأمین شده قبلی از نظر صحت و سلامت و تکمیل فرمهای موجودی کالای هر قسمت یا فرمهای جابه جایی کالا
 • تحویل اموال مورد جابه جایی به تحجویل گیرنده جدید یا انبار و اخذ امضاهای لازم
 • به روزآوری فرمهای صورت برداری اموال هر شش ماه یکبار
 • پی گیری مغایرت‌های احتمالی در اموال تا حصول نتیجه
 • ثبت دفتر اموال پس از اعلام وصول مبنی بر صحت صورت حساب‌های رسیده
 • تهیه صورتحساب‌های فرستاده برای اداره اموال دانشگاه
 • گزارش به مدیر واحد در صورت سرقت اموال و در صورت کشف آن با کنترل نمودن آن از نظر سالم بودن و تحویل
 • صدور مجوز خروج برای اموال تعمیری از سوی مدیر مربوطه و کنترل ان پس از برگشت
 • اجرای نظام نوین مالی، صورت برداری از کلیه اموال و ثبت در نرم افزارها