اداره مالی و حسابداری

تعداد بازدید:۱۴۵۲۸

 

 

 

آزاده چشم خاوری

رئیس حسابداری پردیس البرز

تحصیلات: کارشناسی ارشد

شماره تماس: ۸۸۳۹۰۸۸۷

پست الکترونیک : a.khavari@ut.ac.ir

گذاشتن پیغام

 

کلیه امور مالی پردیس از جمله خدمات حسابداری، امور دریافت‌ها، پرداخت‌های مربوط به حقوق کارکنان و اساتید، حق‌التدریس و حق‌التحقیق، انجام خریدهای تنخواهی و متمرکز در واحد مالی انجام می‌شود.

 راهنماهای سامانه جامع آموزش برای دانشجویان

راهنمای امور مالی

 

کارشناسان امور مالی پردیس

 

اهم فعالیت‌های امور مالی عبارت است از:

واحد حسابداری:

 • حساب اختصاصی
 • بررسی فاکتورهای ارائه شده از نظر قانونی و آئین‌نامه‌های مالی معاملاتی دانشگاه
 • صدور اسناد مالی شامل اسناد پیش پرداخت به اشخاص حقیقی و حقوقی
 • صدور اسناد هزینه و صدور چک‌های مربوط به اسناد و یا واریز از بدهی اشخاص یا شرکت‌ها
 • صدور اسناد حق التدریس و حق التحقیق و داوری پایان‌نامه‌های اساتید هیأت علمی و اساتید مدعو
 • تهیه و تنظیم گزارشات مربوط به درآمدها و مکاتبه با اداره کل امور مالی دانشگاه
 • صدور اسناد درآمد
 • تهیه و تنظیم گزارش پیشرفت پروژه و صورتجلسه طرح‌های کاربردی اساتید
 • صدور اسناد طرح‌های کاربردی اساتید
 • تهیه و تنظیم گزارشات کسورات قانونی دارایی، سپرده در هر ماه برای بستن حساب و ارائه گزارش به اداره کل امور مالی دانشگاه
 • صدور اسناد اضافه واریزی شهریه دانشجویان شهریه پرداز اعم از دانشجویان مجازی و نوبا دوم (شبانه)
 • ارسال اسناد و واریز از بدهی دانشکده با اداره کل امور مالی دانشگاه
 • ثبت صورتحساب بانکی (غیرقابل برداشت و اختصاصی)
 • شناسایی مبالغ واریز شده به حساب غیرقابل برداشت و مکاتبه با داره کل امور مالی برای اخذ وجوه
 • تسویه حساب دانشجویی (مقاطع کارشناسی، ارشد و دکتری)
 • بررسی و کنترل شهریه دانش پذیران دوره‌های MBA و دبی مرکز آموزش‌های آزاد و مؤسسات مرتبط و مشخص کردن قدرالسهم هر مؤسسه بر اساس شهریه پرداختی دانش پذیران هر یک از مؤسسات
 • صدور اسناد مربوط به قدرالسهم هر مؤسسه
 • تهیه و تنظیم اسناد و صدور چک‌های حق التدریس دوره‌های آموزش‌های آزاد و مؤسسه‌های مرتبط
 • تأیید مالی پرداخت شهریه دانش پذیران دوره‌های MBA و دبی برای صدور گواهی اتمام دوره

 

کارپردازی:

 • انجام خرید کالاهای اموالی و مصرفی و هماهنگی برای تعمیرات کالاها
 • حضور در جلسات کمیته خرید به عنوان دبیر جلسه برای بررسی درخواستهای واحدها اعم از خرید کالاهای اموالی و مصرفی
 • پس از بررسی و تصمم گیری درخواستهای واحدها بنا به صرفه و صلاح دانشکده برای هزینه کمتر برای استفاده بهینه‌تر
 • مراجعه به مراکز فروش و شرکتهای مربوطه کالاها برای اخذ استعلام قیمت
 • پس از اخذ استعلام قیمتها ارسال به کمیته خرید برای بررسی کمترین قیمت با بهترین کیفیت
 • پس از تأیید کمیته خرید و تأمین اعتبار توسط امور مالی دانشکده هماهنگی برای ارسال کالاها و یا ارائه خدمات به دانشکده و ارسال مدارک هرینه برای صدور چک
 • پس از هماهنگی تحویل کالاها و یا ارئه خدمات به دانشکده تأیید مسئولین واحدها و یا درخواست کننده برای صحت و سلامت کالاهای تحویل شده به دانشکده و یا حسن انجام کار
 • بررسی و تنظیم مداکر هزینه برای ارسال به انبار مصرفی یا اموالی برای صدور رسید کالا یا قبض انبار
 • پس از صدور قبض انبار، کنترل مدارک اعم از درخواست، پیش فاکتور، تأیید پیش فاکتور، اصل فاکتور، برگه ارزش افزوده مالیات، برگه مالیات حقیقی با کد ملی، مجوز فعالیت تجاری اصناف و غیره برای تأیید کارپرداز با مهر کمترین بها به صرفه و صلاح دانشگاه مورد تأیید است طبق بخشنامه امور مالی دانشگاه.

 

امین اموال:

 • رؤیت کالاهای خریداری شده و تحویل کالا با حضور کارپرداز و انباردار
 • تطابق کالا با برگه درخواست، بررسی کالا از نظر صحت، سلامت، صدمه دیدگی و مرغوبیت با حضور کارشناس فنی و درخواست کننده کالا
 • کنترل تعداد قطعات جانبی کالا از نظر کیفی و کمی
 • صدور قبض انبار و الصاق برچسب اموال، الصاق شماره به اموال خریداری شده و اخذ امضا از تحویل گیرندگان اموال
 • کسب اطلاع از جابه جایی کالاها و کنترل اموال تأمین شده قبلی از نظر صحت و سلامت و تکمیل فرمهای موجودی کالای هر قسمت یا فرمهای جابه جایی کالا
 • تحویل اموال مورد جابه جایی به تحجویل گیرنده جدید یا انبار و اخذ امضاهای لازم
 • به روزآوری فرمهای صورت برداری اموال هر شش ماه یکبار
 • پی گیری مغایرت‌های احتمالی در اموال تا حصول نتیجه
 • ثبت دفتر اموال پس از اعلام وصول مبنی بر صحت صورت حساب‌های رسیده
 • تهیه صورتحساب‌های فرستاده برای اداره اموال دانشگاه
 • گزارش به مدیر واحد در صورت سرقت اموال و در صورت کشف آن با کنترل نمودن آن از نظر سالم بودن و تحویل
 • صدور مجوز خروج برای اموال تعمیری از سوی مدیر مربوطه و کنترل ان پس از برگشت
 • اجرای نظام نوین مالی، صورت برداری از کلیه اموال و ثبت در نرم افزارها