پژوهش

اصلاحیه خبر «مهلت دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری تمدید شد»

روابط عمومی پردیس البرز- بر اساس اصلاحیه اداره کل خدمات آموزشی دانشگاه تهران دفاع از رساله / پایان نامه دانشجویان تا تاریخ ۱۴۰۰/۷/۱۵ با ایجاد نیم‌سال اول سال تحصیلی امکان پذیر است. متن اصلاحیه به این شرح  است:

ادامه مطلب