اطلاعیه‌های پژوهشی

اداره امور پژوهشی پردیس البرز به مناسبت هفته پژوهش برگزار می‌کند

کارگاه بایدها و نبایدهای ثبت و حفاظت از اختراعات و دارایی‌های فکری

روابط عمومی پردیس البرز- کارگاه «بایدها و نبایدهای ثبت و حفاظت از اختراعات و دارایی‌های فکری» از سوی اداره امور پژوهشی پردیس البرز برگزار می‌شود.

ادامه مطلب
اداره پژوهش پردیس البرز به مناسبت هفته پژوهش برگزار می‌کند

کارگاه آموزش نحوه ثبت درخواست تصویب پروپوزال و دفاع در سامانه جامع آموزش

روابط عمومی پردیس البرز- کارگاه آموزش نحوه ثبت درخواست تصویب پروپوزال و دفاع در سامانه جامع آموزش از سوی اداره امور پژوهشی پردیس البرز برگزار می‌شود.

ادامه مطلب
به مناسبت هفته پژوهش در پردیس البرز برگزار می‌شود

کارگاه پژوهش اخلاق‌مدار، روش شناسایی اعتبار مجلات علمی و آشنایی با مصادیق سوء‌رفتار پژوهشی

روابط عمومی پردیس البرز- کارگاه پژوهش اخلاق‌مدار، روش شناسایی اعتبار مجلات علمی و آشنایی با مصادیق سوء‌رفتار پژوهشی در پردیس البرز برگزار می‌شود.

ادامه مطلب