دبیرخانه

تعداد بازدید:۱۵۹۲

جهت تماس با رئیس امور اداری، رفاهی اینجا را کلیک کنید

 

خانم مریم محقق راد
سمت: مسئول دبیرخانه

تلفن ۸۸۳۹۰۸۸۹

راهمنای جامع دانشگاه تهران

 

پست الکترونیک: mohagheghrad@ut.ac.ir

گذاشتن پیغام