رئیس امور دانشجویی

تعداد بازدید:۱۲۸۱


مژگان بابایی توسکی

رئیس امور دانشجویی، فرهنگی و امور ایثارگران

تحصیلات: کارشناسی ارشد

شماره تماس: ۸۸۹۵۵۶۸۵

آدرس ایمیل:

گذاشتن پیغام

لطفاً بعد از ورود و انتخاب پردیس‌ها و دانشکده‌ها و سپس انتخاب پردیس البرز از لیست و رفتن به مرحله بعد، درخواست خود را درج فرمائید.