رئیس امور دانشجویی

تعداد بازدید:۲۳۶۱


مژگان بابایی توسکی

رئیس امور دانشجویی، فرهنگی و امور ایثارگران

تحصیلات: کارشناسی ارشد

شماره تماس: ۸۸۹۵۵۶۸۵

آدرس ایمیل:

گذاشتن پیغام