مدیران رشته های آموزشی

تعداد بازدید:۱۹۷

ردیف

نام رشته

گرایش

مدیر رشته

۱

پژوهش علوم اجتماعی‌

 

دکتر قاسم زائری (مدیر رشته علوم اجتماعی)

۲

جامعه شناسی

 

۳

علوم ارتباطات اجتماعی

 

۴

مهندسی معماری

 

دکتر علیرضا عینی فر (مدیر رشته معماری)

۵

ارتباط تصویری

 

دکتر سید محمد فدوی (مدیر رشته هنرهای تجسمی)

۶

طراحی صنعتی

 

دکتر مریم سادات خلیلی (مدیر رشته طراحی صنعتی)

۷

برنامه ریزی شهری

 

دکتر محمدمهدی عزیزی (مدیر رشته شهرسازی)

۸

طراحی شهری

 

۹

مهندسی مکانیک

تبدیل انرژی

دکتر محمدعلی اخوان (مدیر رشته مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی)

۱۰

مهندسی مکانیک

ساخت و تولید

دکتر محمدرضا فراهانی (مدیر رشته مهندسی مکانیک-ساخت و تولید)

۱۱

مهندسی مکانیک

طراحی کاربردی

دکتر علی گنجیانی (مدیر رشته مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی)

۱۲

مهندسی مکاترونیک

 

دکتر فرشید نجفی (مدیر رشته مهندسی مکاترونیک)

۱۳

مهندسی صنایع

بهینه سازی سیستم‌ها

دکتر علی بزرگی امیری (مدیر رشته مهندسی صنایع)

۱۴

مهندسی شیمی

داروسازی

دکتر سهرابعلی قربانیان (مدیر رشته مهندسی شیمی)

۱۵

مهندسی برق

مخابرات سیستم

دکتر امیر مسعود ربیعی (مدیر رشته مهندسی مخابرات)

۱۶

مهندسی در سوانح طبیعی‌

 

دکتر بابک امیدوار (مدیر رشته محیط زیست)

۱۷

مهندسی سیستم‌های انرژی

انرژی و محیط زیست

۱۸

مهندسی طراحی محیط زیست

 

۱۹

حقوق تجاری اقتصادی بین المللی

 

دکتر حسن بادینی (مدیر رشته حقوق خصوصی و اسلامی)

۲۰

حقوق خصوصی

 

۲۱

حقوق مالکیت فکری

 

۲۲

حقوق جزا و جرم شناسی

 

دکتر محسن برهانی (مدیررشته حقوق جزا و جرم شناسی)

۲۳

حقوق بین الملل

 

دکتر رضا طجرلو (مدیر رشته حقوق عمومی و بین الملل)

۲۴

حقوق عمومی

 

۲۵

حقوق نفت و گاز

 

۲۶

ایراانشناسی

ایرانشناسی عمومی

دکتر علی محمد موذنی (مدیر رشته زبان و ادبیات فارسی)

۲۷

زبان و ادبیات فارسی

 

۲۸

علوم اقتصادی

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

دکتر فرخنده جبل عاملی (مدیر رشته علوم اقتصادی)

۲۹

آموزش زبان انگلیسی

 

دکتر عباسعلی رضایی (مدیر رشته زبان انگلیسی)

۳۰

زبان و ادبیات انگلیسی

 

۳۱

آموزش زبان فرانسه

 

دکتر شاهوردیانی (مدیر رشته آموزش زبان فرانسه)

۳۲

مدیریت امور شهری

 

دکتر عباس نرگسیان (مدیر رشته مدیریت دولتی و مدیریت شهری)

۳۳

مدیریت دولتی

خط مشی گذاری عمومی

۳۴

مدیریت دولتی

مدیریت نیروی انسانی

۳۵

مدیریت دولتی

مدیریت تحول

۳۶

حسابداری

 

دکتر غلامرضا کرمی (مدیر رشته حسابداری)

۳۷

مالی

مهندسی مالی و مدیریت ریسک

دکتر وحید محمودی (مدیر رشته مدیریت مالی)

۳۸

مدیریت کسب و کار

استراتژی

دکتر منوچهر انصاری (مدیر رشته مدیریت بازرگانی و MBA )

۳۹

مدیریت کسب و کار

بازاریابی

۴۰

مدیریت کسب و کار

فناوری

۴۱

مدیریت بازرگانی

تجارت الکترونیک

۴۲

مدیریت بازرگانی

بازاریابی

۴۳

مدیریت بازرگانی

بازرگانی بین المللی

۴۴

مدیریت بازرگانی

مدیریت استراتژیک

۴۵

مدیریت رسانه

 

دکتر مهدی شریفی (مدیر رشته مدیریت رسانه)

۴۶

مدیریت صنعتی

تحقیق در عملیات

دکتر محمدرضا تقی زاده (مدیر رشته مدیریت صنعتی)

۴۷

مدیریت صنعتی

تحقیق در عملیات

۴۸

مدیریت صنعتی

تولید و عملیات

۴۹

مدیریت صنعتی

مدیریت کیفیت و بهره وری

۵۰

مدیریت صنعتی

مدیریت زنجیره تامین

۵۱

مدیریت منابع انسانی

مدیریت استراتژیک منابع انسانی

دکتر مهرداد استیری (مدیر رشته مدیریت منابع انسانی و اجرایی)

۵۲

مدیریت اجرایی

 

۵۳

شیمی

شیمی کاربردی

دکتر سیده فاطمه رهنمای رهسپار (مدیر رشته علوم پایه-شیمی)

۵۴

شیمی

شیمی پلیمر

۵۵

شیمی

نانو شیمی

۵۶

علوم و فناوری نانو

نانو شیمی

۵۷

زیست سلولی و مولکولی

 

دکتر محمد مقیمی (مدیر رشته زیست شناسی)

۵۸

ژنتیک

 

۵۹

میکروبیولوژی گرایش محیطی

 

۶۰

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

امدادگر ورزشی

دکتر فواد صیدی (مدیر رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی)

۶۱

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

حرکات اصلاحی

۶۲

مدیریت ورزشی

مدیریت راهبردی در سازمان‌ها و رویدادهای ورزشی

۶۳

مدیریت ورزشی

مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی

۶۴

فیزیولوژی ورزشی‌

فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض

۶۵

فیزیولوژی ورزشی‌

فیزیولوژی ورزشی کاربردی

۶۶

کارآفرینی

سازمانی

دکتر محمدرضا زالی (مدیر رشته کارآفرینی)

۶۷

کارآفرینی

فناوری

۶۸

کارآفرینی

کسب و کار جدید

۶۹

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 

دکتر حسین حاتمی نژاد (مدیر رشته جغرافیا)

۷۰

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

آمایش شهری

۷۱

سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

سنجش از دور

۷۲

جغرافیای سیاسی

 

۷۳

روانشناسی بالینی

 

دکتر الهه حجازی (مدیر رشته روانشناسی و علوم تربیتی)

۷۴

روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

 

۷۵

مدیریت آموزشی

 

۷۶

مشاوره

 

۷۷

فقه و مبانی حقوق اسلامی

 

دکتر احمد باقری (مدیر رشته الهیات و معارف اسلامی)

۷۸

بهداشت و کنترل مواد غذایی

 

دکتر ابوالفضل کامکار (مدیر رشته بهداشت و کنترل مواد غذایی)

مقطع دکتری

 

 

نام رشته

گرایش

مدیر رشته

۱

جامعه شناسی

جامعه شناسی اقتصادی و توسعه

دکتر قاسم زائری (مدیر رشته علوم اجتماعی)

۲

مهندسی صنایع

 

دکتر علی بزرگی امیری (مدیر رشته مهندسی صنایع)

۳

مهندسی متالورژی و مواد

 

دکتر سیدفرشید کاشانی بزرگ (مدیر رشته مهندسی متالورژی و مواد)

۴

محیط زیست

برنامه ریزی محیط زیست

دکتر بابک امیدوار (مدیر رشته محیط زیست)

۵

حقوق خصوصی

 

دکتر حسن بادینی (مدیر رشته حقوق خصوصی و اسلامی)

۶

حقوق بین الملل عمومی

 

دکتر رضا طجرلو (مدیر رشته حقوق عمومی و بین الملل)

۷

حقوق عمومی

 

۸

زبان و ادبیات فارسی

 

دکتر علی محمد موذنی (مدیر رشته زبان و ادبیات فارسی)

۹

زبان و ادبیات عرب

 

دکتر عدنان طهماسبی (مدیر رشته زبان و ادبیات فارسی)

۱۰

علوم اقتصادی

 

دکتر فرخنده جبل عاملی (مدیر رشته علوم اقتصادی)

۱۱

علوم اقتصادی

اقتصاد سنجی

۱۲

علوم اقتصادی

توسعه اقتصادی

۱۳

آموزش زبان انگلیسی

 

دکتر عباسعلی رضایی (مدیر رشته زبان انگلیسی)

۱۴

زبان و ادبیات انگلیسی

 

۱۵

مدیریت دولتی

تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی

دکتر عباس نرگسیان (مدیر رشته مدیریت دولتی و مدیریت شهری)

۱۶

مدیریت دولتی

مدیریت رفتار سازمانی

۱۷

مدیریت دولتی

مدیریت منابع انسانی

۱۸

حسابداری

 

دکتر غلامرضا کرمی (مدیر رشته حسابداری)

۱۹

مدیریت مالی

 

دکتر وحید محمودی (مدیر رشته مدیریت مالی)

۲۰

مدیریت بازرگانی

مدیریت بازاریابی

دکتر منوچهر انصاری (مدیر رشته مدیریت بازرگانی و MBA )

۲۱

مدیریت بازرگانی

مدیریت سیاستگذاری بازرگانی

۲۲

مدیریت رسانه‌ای

 

دکتر مهدی شریفی (مدیر رشته مدیریت رسانه)

۲۳

مدیریت صنعتی

تحقیق در عملیات

دکتر محمدرضا تقی زاده (مدیر رشته مدیریت صنعتی)

۲۴

مدیریت صنعتی

مدیریت تولید و عملیات

۲۵

مدیریت تکنولوژی - مدیریت نوآوری

مدیریت نوآوری

۲۶

مدیریت منابع انسانی

 

دکتر مهرداد استیری (مدیر رشته مدیریت منابع انسانی و اجرایی)

۲۷

شیمی کاربردی

 

دکتر سیده فاطمه رهنمای رهسپار (مدیر رشته علوم پایه-شیمی)

۲۸

علوم و فناوری نانو

نانو شیمی گرایش نانوسوپرامولکول

۲۹

نانو شیمی

 

۳۰

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

امدادگر ورزشی

دکتر فواد صیدی (مدیر رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی)

۳۱

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

حرکات اصلاحی

۳۲

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

 

۳۳

مدیریت ورزشی

 

۳۴

فیزیولوژی ورزشی‌

 

۳۵

فیزیولوژی ورزشی‌

بیوشیمی و متابولیسم ورزشی

۳۶

فیزیولوژی ورزشی‌

فیزیولوژی ورزشی عصبی - عضلانی

۳۷

فیزیولوژی ورزشی‌

فیزیولوژی ورزشی قلب و عروق و تنفس

۳۸

رفتار حرکتی

یادگیری حرکتی

۳۹

رفتار حرکتی

رشد حرکتی

۴۰

رفتار حرکتی

 

۴۱

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 

دکتر حسین حاتمی نژاد (مدیر رشته جغرافیا)

۴۲

جغرافیای سیاسی

 

۴۳

جغرافیای سیاسی

سازمان سیاسی فضا

۴۴

الهیات و معارف اسلامی

فقه و مبانی حقوق اسلامی

دکتر احمد باقری (مدیر رشته الهیات و معارف اسلامی)