فرصت های مطالعاتی و بورس های تحصیلی

تعداد بازدید:۲۲۵۲

فرصت‌های مطالعاتی:

دانشگاه تهران در راستای گسترش فعالیت های علمی پژوهشی بین المللی و تشویق دانشجویان دکتری برای استفاده از فرصت مطالعاتی، هر ساله تعدادی از دانشجویان را بر اساس اعتبارات اعلام شده از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به مدت ۶ ماه به فرصت مطالعاتی اعزام می نماید. دانشجویانی که بر اساس آئین نامه فرصت مطالعاتی واجد شرایط باشند می توانند پس از اعلام معاونت بین الملل دانشگاه، تقاضای خود را به واحد بین الملل پردیس ارائه نمایند. پس از انجام بررسی های اولیه، اسامی واجدین شرایط از سوی پردیس به معاونت بین الملل دانشگاه اعلام می‌گردد.

آئین نامه فرصت مطالعاتی

 

بورس های تحصیلی:

دانشگاه تهران هر ساله اطلاعیه های جذب دانشجو از طریق ارائه بورسیه تحصیلی دانشگاه‌های مختلف را توسط پردیس‌ها و دانشکده های خود جهت استفاده دانشجویان اطلاع رسانی می نماید. متقاضیان می توانند پس از بررسی اطلاعیه های موجود، در صورت واجد شرایط بودن درخواست خود را به دو روش مستقیم (ارسال درخواست برای دانشگاه مربوطه) و یا غیرمستقیم (ارائه درخواست به بخش بین الملل پردیس یا دانشکده) ارسال نمایند تا پس از بررسی های صورت گرفته بتوانند از بورسیه تحصیلی مربوطه استفاده نمایند.