مدیران گروه‌ها و رشته‌های آموزشی

تعداد بازدید:۵۲۰

مقطع کارشناسی‌ارشد

مقطع دکتری

 

نام نام خانوادگی رشته راه ارتباطی
دکتر عباس نرگسیان مدیر رشته مدیریت دولتی و امور شهری mamiry@ut.ac.ir
دکتر وحید محمودی مدیر رشته مدیریت مالی vmahmodi@ut.ac.ir
دکتر مهرداد استیری مدیر رشته مدیریت منابع انسانی و اجرایی mehrdadstiri@ut.ac.ir
دکتر محمدرضا تقی‌زاده‌یزدی مدیر رشته مدیریت صنعتی mrtaghizadeh@ut.ac.ir
دکتر الهه حجازی‌موغاری مدیر رشته روانشناسی و علوم تربیتی ehejazi@ut.ac.ir
دکترعلی حاجی‌آقابزرگی‌امیری مدیر رشته صنایع alibozorgi@ut.ac.ir
دکتر سهرابعلی قربانیان مدیر رشته شیمی ghorban@ut.ac.ir
دکتر بابک امیدوار مدیر رشته محیط زیست bomidvar@ut.ac.ir
دکترسیدفرشید کاشانی‌بزرگ مدیر رشته مواد و متالوژی fkashani@ut.ac.ir
دکتر محمدمهدی عزیزی مدیر رشته هنرها mmazizi@ut.ac.ir
دکتر علیرضا عینی‌فر مدیر رشته هنر و معماری aeinifar@ut.ac.ir
دکتر محسن برهانی مدیر رشته حقوق و حقوق جزا m.borhani@ut.ac.ir
دکتر رضا طجرلو مدیر رشته حقوق عمومی rtajarlou@ut.ac.ir
دکتر حسین حاتمی‌نژاد مدیر رشته جغرافیا hataminejad@ut.ac.ir
دکتر امیرمسعود ربیعی مدیر رشته برق و مخابرات rabiei@ut.ac.ir
دکتر احمد باقری مدیر رشته الهیات و معارف اسلامی bagheri@ut.ac.ir
دکتر فرخنده جبل‌عاملی مدیر رشته علوم اقتصادی fameli@ut.ac.ir
دکتر علی‌محمد مؤذنی مدیر رشته ادبیات moazzeni@ut.ac.ir
دکتر محمد اخوان‌بهابادی مدیر رشته مکانیک و تبدیل انرژی akhavan@ut.ac.ir
دکتر فرشید نجفی مدیر رشته مکاترونیک farshid_najafi@ut.ac.ir
دکتر محمدرضا فراهانی مدیر رشته مکانیک و ساخت و تولید mrfarahani@ut.ac.ir
دکتر سیدمهدی گنجیانی مدیر رشته مکانیک و طراحی کاربردی ganjiani@ut.ac.ir
دکتر مریم‌سادات خلیلی مدیر رشته طراحی صنعتی maryamkhalili@ut.ac.ir
دکتر عدنان طهماسبی مدیر رشته زبان و ادبیات عرب adnant@ut.ac.ir
دکتر قاسم زائری مدیر رشته جامعه‌شناسی و علوم ارتباطات qasem.zaeri@ut.ac.ir
دکترمنوچهر انصاری مدیر رشته مدیریت بازرگانی mansari@ut.ac.ir
دکتر عباسعلی رضایی مدیر گروه زبان انگلیسی aarezaee@ut.ac.ir
دکترسیده فاطمه رهنمای رهسپار مدیر گروه شیمی frahsepar@ut.ac.ir
دکتر محمدرضا زالی مدیر گروه مدیریت کارآفرینی mrzali@ut.ac.ir
دکتر فواد صیدی مدیر رشته بهداشت و طب ورزشی foadseidi@ut.ac.ir
دکترسیدمحمد فدوی مدیر گروه هنرهای تجسمی fadavi@ut.ac.ir
دکترحمید مقیمی مدیر رشته زیست شناسی hmoghimi@ut.ac.ir
دکترغلامرضا کرمی مدیر گروه حسابداری ghkarami@ut.ac.ir
دکترابوالفضل کامکار سرپرست رشته دامپزشکی akamkar@ut.ac.ir