مدیران گروه‌ها و رشته‌های آموزشی

تعداد بازدید:۱۷۷۳۸

مقطع کارشناسی‌ارشد

مقطع دکتری

 اعضای گروه‌های مدیریت

ردیف عکس پرسنلی نام مدیر گروه گروه رایانامه
1

دکتر طیبه عباسی

مدیریت دولتی

t.abbasi@ut.ac.ir

صفحه شخصی

2  دکتر سید مهدی شریفی مدیریت رسانه

sharifee@ut.ac.ir

صفحه شخصی

3  دکتر محمد مرادی حسابداری

moradimt@ut.ac.ir

صفحه شخصی

4  دکتر سیدرضا سیدجوادین مدیریت منابع انسانی و اجرایی

rjavadin@ut.ac.ir

صفحه شخصی

5 دکتر محمدرضا تقی‌زاده مدیریت صنعتی

mrtaghizadeh@ut.ac.ir

صفحه شخصی

6  دکتر منوچهر انصاری  مدیریت بازرگانی و MBA

mansari@ut.ac.ir

صفحه شخصی

7 دکتر تورج کریمی مدیریت فناوری اطلاعات و مدیریت جهانگردی

tkarimi@ut.ac.ir

صفحه شخصی

8

 

دکتر عزت‌اله عباسیان 

مدیریت مالی و بیمه

e.abbasian@ut.ac.ir

صفحه شخصی

اعضای گروه‌های فنی  و مهندسی
ردیف عکس پرسنلی نام مدیر گروه گروه رایانامه
9  دکتر محمدعلی اخوان بهابادی

- مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژیمهندسی مکاترونیک

- مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید

- مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی

akhavan@ut.ac.ir

صفحه شخصی

10  دکترسیدفرشید کاشانی بزرگ مهندسی متالورژی و مواد

fkashani@ut.ac.ir

صفحه شخصی

11  دکتر امیرمسعود ربیعی مهندسی برق و مخابرات

rabiei@ut.ac.ir

صفحه شخصی

12  دکترحسین ابوالقاسمی مهندسی شیمی گرایش داروسازی

hoab@ut.ac.ir

صفحه شخصی

13  دکتر زینب سازور مهندسی صنایع

sazvar@ut.ac..ir

صفحه شخصی

14 دکتر مهدی اسمعیلی بیدهندی محیط زیست

esmaeilib@ut.ac.ir

صفحه شخصی

15 دکتر  مهدی تیموری  مهندسی کامپیوتر-گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز- و مهندسی فناوری اطلاعات 

mehditeimouri@ut.ac.ir

صفحه شخصی

اعضای گروه‌های علوم پایه

ردیف عکس پرسنلی نام مدیر گروه گروه رایانامه
16 دکتر حمید مقیمی زیست شناسی

hmoghimi@ut.ac.ir

صفحه شخصی

17  دکتر علیرضا بدیعی علوم پایه-شیمی

abadiei@ut.ac.ir

صفحه شخصی

18 دکتر فاطمه یزدیان مهندسی شیمی- زیست‌پزشکی؛زیست‌فناوری؛ ریززیست‌فناوری (صنعت محیط زیست) 

yazdian@ut.ac.ir

صفحه شخصی

گروه‌های هنر
ردیف عکس پرسنلی نام مدیر گروه گروه رایانامه
19  دکتر وحید چوپانکاره طراحی صنعتی

choopankareh@ut.ac.ir

صفحه شخصی

20  دکتر سید محمد فدوی هنرهای تجسمی

fadavi@ut.ac.ir

صفحه شخصی

21  دکتر پارسا ارباب شهرسازی

parsaarbab@ut.ac.ir

صفحه شخصی

22  دکتر افرا غریب پور معماری

afra.gharibpour@ut.ac.ir

صفحه شخصی

23  دکترهومان اسعدی هنرهای نمایشی و موسیقی 

asadih@ut.ac.ir

صفحه شخصی

 اعضای گروه‌های علوم انسانی
ردیف عکس پرسنلی نام مدیر گروه گروه رایانامه
24  دکتر سید رضا دشتستانی زبان انگلیسی

rdashtestani@ut.ac.ir

صفحه شخصی

25  دکتر علیرضا امامی زبان و ادبیات فارسی

aremami@ut.ac.ir

صفحه شخصی

26  دکتر عابدین مومنی الهیات و معارف اسلامی

abedinmomeni@ut.ac.ir

صفحه شخصی

27 دکتر رضا زهروی حقوق جزا و جرم شناسی

rezazahravi@alumni.ut.ac.ir

صفحه شخصی

28  دکتر جعفر نوری یوشانلوئی حقوق خصوصی و اسلامی

jafarnory@ut.ac.ir

صفحه شخصی

29  دکتر میرزاده کوهشاهی حقوق عمومی

mirzadeh@ut.ac.ir

صفحه شخصی

30  دکتر علی افضلی زبان و ادبیات عرب

ali.afzali@ut.ac.ir

صفحه شخصی

31 دکتر مسلم طاهری شیعه‌شناسی

muslimtaheri@ut.ac.ir

صفحه شخصی

اعضای گروه‌های علوم اجتماعی و رفتاری
ردیف عکس پرسنلی نام مدیر گروه گروه رایانامه
32  دکتر غلامعلی افروز روانشناسی

afrooz@ut.ac.ir

صفحه شخصی

33  دکترحسین حاتمی نژاد

-جغرافیای انسانی

جغرافیای طبیعی

سنجش از دور

-GIS

hataminejad@ut.ac.ir

صفحه شخصی

34 دکتر قاسم زائری  علوم اجتماعی

qasem.zaeri@ut.ac.ir

صفحه شخصی

35  دکتر سیروس چوبینه تربیت بدنی و علوم ورزشی

choobineh@ut.ac.ir

صفحه شخصی

36  دکتر نرگس ایمانی‌پور کارآفرینی

nimanip@ut.ac.ir

صفحه شخصی

37 دکتر محمود مشهدی احمد علوم اقتصاد نظری و اقتصاد اسلامی، اجتماعی و نهادی

mmashhadi@ut.ac.ir

صفحه شخصی