مدیران گروه‌ها و رشته‌های آموزشی

تعداد بازدید:۶۶۲۸

مقطع کارشناسی‌ارشد

مقطع دکتری

 

ردیف

نام مدیر گروه

گروه

شماره تماس

پست الکترونیکی

1

آقای دکتراخوان بهابادی

مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی–مهندسی مکاترونیک

9306079906

akhavan@ut.ac.ir    

2

آقای دکترحمیدمقیمی

زیست شناسی

9129462050

hmoghimi@ut.ac.ir  

3

آقای دکترمحمدرضافراهانی

مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید

9124390511

mrfarahani@ut.ac.ir  

4

آقای دکترسهرابعلی قربانیان

مهندسی شیمی گرایش داروسازی

9123471733

ghorban@ut.ac.ir  

5

آقای دکترنرگسیان

مدیریت دولتی و مدیریت شهری

9131632559

anargesian@ut.ac.ir  

6

خانم دکترفرخنده جبل عاملی

علوم اقتصادی

9121038459

fameli@ut.ac.ir  

7

آقای دکترمحمدرضا تقی زاده یزدی

مدیریت صنعتی

9124807013

mrtaghizadeh@ut.ac.ir  

8

آقای دکترسیدمهدی گنجیانی

مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی

9376756198

ganjiani@ut.ac.ir   

9

خانم دکترالهه حجازی

روانشناسی

88234381

دوشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها

تماس با خانم فردوسی

ehejazi@ut.ac.ir  

10

آقای دکترحاتمی نژاد

جغرافیای انسانیجغرافیای طبیعیسنجش از دور وGIS

9124127800

hataminejad@ut.ac.ir  

11

آقای دکترعباسعلی رضائی

زبان انگلیسی

61119081خانم لطیفی

aarezaee@ut.ac.ir  

12

آقای دکترفدوی

هنرهای تجسمی

9126596163

fadavi@ut.ac.ir  

13

آقای دکترسیدفرشیدکاشانی بزرگ

مهندسی متالورژی و مواد

9121495073

fkashani@ut.ac.ir  

14

آقای دکترامیرمسعودربیعی

مهندسی برق وکامپیوتر

61114156

rabiei@ut.ac.ir  

15

آقای دکترمنوچهرانصاری

مدیریت بازرگانی-مدیریت رسانه وMBA

9122024291

mansari@ut.ac.ir  

16

آقای دکترفوادصیدی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

9105750746

خانم دکترمرادی

foadseidi@ut.ac.ir  

17

آقای دکتربابک امیدوار

محیط زیست

9330141480

bomidvar@ut.ac.ir  

18

آقای دکتراحمدباقری

الهیات و معارف اسلامی

9121346847

bagheri@ut.ac.ir  

19

آقای دکترعلی محمدموذنی

زبان و ادبیات فارسی

9123270316

moazzeni@ut.ac.ir  

20

خانم دکترمریم سادات خلیلی

طراحی صنعتی

9362004909

maryamkhalili@ut.ac.ir  

21

آقای دکترعلی حاجی آقابزرگی امیری

مهندسی صنایع

9126055245

alibozorgi@ut.ac.ir  

22

آقای دکترعدنان طهماسبی

زبان و ادبیات عرب

61113297

adnant@ut.ac.ir  

23

آقای دکترسیدرضاسیدجوادین

مدیریت منابع انسانی و اجرایی

9339980144

rjavadin@ut.ac.ir  

24

خانم دکترافرا غریب پور

معماری

9123485306

afra.gharibpour@ut.ac.ir  

25

آقای دکتر پارسا ارباب

شهرسازی

9122094281

parsaarbab@ut.ac.ir  

26

آقای دکترغلامرضا کرمی

حسابداری

9121406910

ghkarami@ut.ac.ir  

27

آقای دکترحمید بهره مند

حقوق جزا و جرم شناسی

9124577996

bahremand@ut.ac.ir  

28

خانم دکتر فاطمه رهنمای رهسپار

علوم پایه-شیمی

9023959952

frahsepar@ut.ac.ir 

29

آقای دکتر محمدرضا زالی

کارآفرینی

9023334697

mrzali@ut.ac.ir 

30

آقای دکترحسن بادینی

حقوق خصوصی و اسلامی

9122484312

hbadini@ut.ac.ir 

31

آقای دکتر مهدی پیری دمق

حقوق عمومی

66498577

روزهای دوشنبه

از ساعت 9  الی 14

Mehdi.piri@ut.ac.ir 

32

آقای دکتر قاسم زائری

جامعه شناسی و علوم ارتباطات اجتماعی

9309037280

Qasem.zaeri@ut.ac.ir