معرفی پردیس البرز

تعداد بازدید:۴۲۴

معرفی و اهداف

در میان مؤسسات و سازمان‌های وابسته به آموزش عالی کشور، دانشگاه تهران از هر حیث در جایگاه رفیعی قرار گرفته است. در واقع اگر متغیرهایی چون سابقه و قدمت، تدریس توسط استادان به نام و بلند مرتبه، تحصیل دانشجویان ممتاز، کثرت دانشجویان و ارزش مدارک تحصیلی در کشور و خارج از آن را از معیارهای تعیین اعتبار و اهمیت یک دانشگاه برشماریم، بیگمان دانشگاه تهران را باید معتبرترین و مهم‌ترین دانشگاه کشور دانست. همواره از این دانشگاه با تعبیر «دانشگاه مادر» و «نماد آموزش عالی» یاد شده است.

 

در همین راستا، پردیس البرز دانشگاه تهران در چارچوب سند چشم انداز بیست ساله کشور، نقشه جامع علمی کشور، برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، سایر اسناد بالادستی حوزه نظام آموزشی عالی کشور و همچنین برنامه استراتژیک دانشگاه در زمینه گسترش آموزش عالی و با هدف پاسخگویی به تقاضای داوطلبان ایرانی و غیر ایرانی برای مشارکت در تربیت نیروی انسانی متخصص به منظور رقابت در سطح منطقه و جهان در تاریخ ۱۳۹۰/۰۶/۲۶ تاسیس شد و اکنون با بهترین اعضای هیأت علمی و کادر اداری و آموزشی در خدمت علاقمندان است.

 

 

اهداف پردیس البرز

- گسترش آموزش عالی در کشور و ورود به عرصه رقابت ملی و بین المللی برای ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و جذب دانشجویان ایرانی و غیر ایرانی به منظور حداکثر بهره برداری از ظرفیت‌های ملی و بین المللی

- تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری مطابق معیارهای ملی و بین المللی

- نهادینه کردن ارتباط پژوهش و صنعت بر اساس الگو‌های موفق جهانی و توجه به نوآوری‌های علمی

- همکاری با مراکز علمی، پژوهشی و دانشگاه‌های معتبر داخلی و خارجی در چارچوب ضوابط و مقررات عمومی کشور و دانشگاه و ارتقای شاخص‌های علمی آن

- فراهم سازی زمینه مناسب برای ایجاد دوره‌های مشترک آموزشی و برنامه‌های پژوهشی با دانشگاه‌های معتبر داخلی و خارجی در راستای تبادل فناوری روز در چارچوب ضوابط و مقررات دانشگاه

- تدوین برنامه‌های درسی جدید رشته‌های میان رشتته ای به منظور ایجاد زمینه‌های جدید علمی