معاون علمی

تعداد بازدید:۶۵۴۲
معاون علمی

دکتر سید تقی امید نائینی (زاده شهریور ۱۳۴۳)
دکتر سید تقی امید نائینی، دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران، است. دکتر امید نائینی با تخصص سازه‌های هیدرولیکی و سازه‌های دریایی از مرداد ۱۳۹۷ به سمت معاون علمی پردیس البرز منصوب شده است. ریاست دانشکده مهندسی عمران دانشکده‌های فنی، سرپرستی طرح و برنامه دانشکده فنی، مدیریت گروه مهندسی عمران پردیس بین المللی کیش، نمایندگی دانشکده مهندسی عمران در شورای آموزش‌های تخصصی، سرپرستی آزمایشگاه هیدرولیک و سرپرستی آزمایشگاه محیط زیست دانشکده مهندسی عمران، سرپرستی گرایش مهندسی آب، دانشکده مهندسی عمران بخشی از مسئولیت های اجرایی دکتر امید نائینی است.

 راهنمایی پایان نامه‌های متعدد دکتری و کارشناسی ارشد؛ داشتن بیش از ۱۰ طرح پژوهشی، تحقیقاتی که شش طرح آن در دانشگاه تهران بوده است؛ داشتن تعداد زیادی مقالات در ژورنال های معتبر خارجی و داخلی، تأسیس و راه اندازی آزمایشگاه هیدرولیک و سیالات دانشکده مهندسی عمران و تعمیر و راه اندازی دستگاه‌های مهمی مانند PIV و تعمیر کانال های مختلف هیدرولیکی شیب پذیر، ساخت کانال موج برای تحقیقات دریایی و هیدرولیکی با قابلیت‌های متعدد از جمله فعالیت های علمی معاون علمی پردیس البرز دانشگاه تهران است.

تحصیلات

 • کارشناسی---، مهندسی عمران، دانشگاه تهران، دانشکده‌های فنی، دانشکده مهندسی عمران
 • کارشناسی ارشد --- مهندسی عمران، مهندسی سازه‌های هیدرولیکی، دانشگاه تهران، دانشکده‌های فنی، دانشکده مهندسی عمران
 • دکتری --- مهندسی عمران، مهندسی سازه‌های هیدرولیکی, انگلستان، دانشگاه یومیست منچستر
 • فعالیت‌های اجرایی
 • عضو و نماینده دانشکده عمران در شورای آموزش‌های تخصصی، ۱۳۸۳/۰۵/۱۱، ایران، تهران
 • مسئول پیگیری ردیف‌های مستقل بودجه دانشکده فنی با حکم ریاست دانشگاه، ۱۳۸۳/۰۷/۱۹، ۱۳۸۴/۰۱/۰۱، ایران، تهران
 • سرپرست آزمایشگاه هیدرولیک، ۱۳۸۴/۰۳/۳۰، ایران، تهران
 • استاد راهنمای دانشجویان استعدادهای درخشان، ۱۳۸۵/۰۳/۰۶، ۱۳۸۸/۰۱/۱۶، ایران، تهران
 • عضو شورای آموزشی دانشکده مهندسی عمران، ۱۳۸۵/۰۹/۰۱، ۱۳۸۷/۰۹/۰۱، ایران، تهران
 • سرپرست گرایش مهندسی آب دانشکده مهندسی عمران، ۱۳۸۶/۰۲/۳۰، ۱۳۸۸/۰۲/۳۰، ایران، تهران
 • عضو کمیته علمی رشته مهندسی عمران سیزدهمین المپیاد دانشجویی کشور، ۱۳۸۷/۰۲/۱۹، ۱۳۸۷/۰۹/۱۷، ایران، تهران
 • رئیس دانشکده مهندسی عمران، ۱۳۸۸/۰۱/۱۶، ۱۳۹۴/۰۱/۱۹، ایران، تهران
 • عضو کمیته راهبردی کنفرانس بین المللی تصفیه فاضلاب و بازیافت آب (AWTR)، 1388/02/20، 1388/12/29، ایران، تهران
 • سرپرست آزمایشگاه محیط زیست، ۱۳۸۹/۱۲/۲۸، ۱۳۹۳/۱۲/۲۸، ایران، تهران
 • مدیر گروه مهندسی عمران پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران، ۱۳۹۰/۱۰/۱۶، ایران، تهران

ارتباط با معاون علمی پردیس: stnaeeni@ut.ac.ir