معاون علمی

تعداد بازدید:۹۵۲
معاون علمی

سید تقی امید نائینی (زاده شهریور ۱۳۴۳)

دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران با تخصص سازه‌های هیدرولیکی و سازه‌های دریایی که از مرداد ۱۳۹۷ به سمت معاون علمی پردیس البرز منصوب گردیده است. در کارنامه او‬ رئیس دانشکده مهندسی عمران، دانشکده‌های فنی، سرپرست طرح و برنامه دانشکده فنی، مدیر گروه مهندسی عمران پردیس بین المللی کیش، نماینده دانشکده مهندسی عمران در شورای آموزش‌های تخصصی، سرپرست آزمایشگاه هیدرولیک و سرپرست آزمایشگاه محیط زیست، دانشکده مهندسی عمران، سرپرست گرایش مهندسی آب، دانشکده مهندسی عمران و دیگر مسئولیتها به چشم می‌خورد.

در کارهای علمی وی راهنمایی پایان نامه‌های متعدد دکتری و کارشناسی ارشد. داشتن بیشتر از ۱۰ طرح پژوهشی، تحقیقاتی که شش طرح آن در دانشگاه تهران بوده است. داشتن تعداد زیادی مقالات در ژورلناهای معتبر خارجی و داخلی، تأسیس و راه اندازی آزمایشگاه هیدرولیک و سیالات دانشکده مهندسی عمران و تعمیر و راه اندازی دستگاه‌های مهمی مانند PIV و تعمیر کانالهای مختلف هیدرولیکی شیب پذیر، ساخت کانال موج برای تحقیقات دریایی و هیدرولیکی با قابلیت‌های متعدد.

فعالیت‌های اجرایی

تماس با معاون علمی پردیس:

ارتباط با رخ نما: لینک رخ نمای دانشگاه تهران

ارتباط با معاون علمی پردیس