فرم‌ها و آئین نامه‌های پژوهشی

تعداد بازدید:۹۸۹
فرم‌ها و آئین نامه‌های پژوهشی

فرم انتخاب استاد راهنما

مجوز دفاع پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد

گزارش پیشرفت پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد

اعلام اصلاحات پایان نامه کارشناسی ارشد

فرم تحویل پایان نامه کارشناسی ارشد

مجوز دفاع پروپزوال دانشجویان د کتری

اعلام اصلاحات پروپوزال رساله دکتری

مجوز دفاع رساله دانشجویان دکتری

تأیید مقاله دانشجویان دکتری

گزارش پیشرفت رساله دانشجویان دکتری

اعلام اصلاحات رساله دکتری تخصصی

فرم تحویل رساله دکتری

دستورالعمل ساخت پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری

فرم اصالت اثر

فرآیند بعد از دفاع و تسویه با کتابخانه

فرم حمایت از فعالیت‌های پژوهشی دانشجویان

مراحل دفاع در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۹

فرم درخواست مجدد سامانه همانندجوی

 

آئین نامه‌های پژوهشی:

جهت دانلود و مطالعه " آئین نامه ها و دستورالعمل های پژوهش و فناوری دانشگاه تهران" کلیک نما ئید.

جهت دانلود و مطالعه " آئین نامه تشکیل هسته های پژوهشی" کلیک نما ئید.

جهت دانلود و تکمیل " فرم درخواست تشکیل هسته پژوهشی" کلیک نما ئید.