امور بین الملل - آرشیو

اطلاعیه شماره ۱: نحوه برگزاری آزمون‌های پایان نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸
اطلاعیه شماره ۱: نحوه برگزاری آزمون‌های پایان نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

اطلاعیه شماره ۱: نحوه برگزاری آزمون‌های پایان نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

ضمن تشکر و قدردانی از همکاری و مشارکت اعضای محترم هیأت علمی، کارشناسان و دانشجویان گرامی که در زمان بحران همه‌گیری کرونا شرایط را برای برگزاری کلاس‌ها

ادامه مطلب