اخبار

در مراسم بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی در دانشگاه تهران

دکتر بوذری‌نژاد: فردوسی حافظ و احیاگر زبان و حکمت ایرانی در شرایط ضد ایرانی بود

روابط عمومی پردیس البرز- دکتر یحیی بوذری‌نژاد در مراسم بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی در دانشگاه تهران گفت: فردوسی حافظ و احیاگر زبان و حکمت ایرانی در شرایط ضد ایرانی زمان خود بود.

ادامه مطلب
در مراسم بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی در دانشگاه تهران

رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی: شاهنامه خرد ایرانی و شناسنامه ماست

روابط عمومی پردیس البرز- دکتر عبدالرضا سیف در مراسم بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی در دانشگاه تهران گفت: شاهنامه خرد ایرانی و شناسنامه ماست و شاعران بزرگ و متعهد ایران از آن بهره می‌گیرند.

ادامه مطلب