آموزش های آزاد

تعداد بازدید:۳۱۵۷

مرضیه شهرابی فراهانی

رئیس واحد آموزش‌های تخصصی آزاد

تحصیلات: کارشناسی

شماره تماس: ۸۸۳۹۰۸۸۱

 

گذاشتن پیغام

 

 

 

معرفی

یکی از وظایف مهم دانشگاه‌ها توانمندسازی اقشار مختلف جامعه و رفع مشکلات و درخواست‌های سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور می‌باشد. با عنایت به محدودیت ظرفیت‌های موجود در سیستم رسمی آموزشی، ایجاد و توسعه جریان‌های متنوع آموزش‌های عمومی و تخصصی در دانشگاه‌ها امری ضروری است. با عنایت به این امر، مرکز آموزش‌های آزاد حرفه‌ای پردیس البرزدانشگاه تهران با هدف ارتقا و آگاهی به تقاضای علاقه مندان کشور و توسعه کیفی مهارت‌ها راه اندازی شده است.

اهداف

  • بازآموزی و آموزش تکمیلی برای دانش آموختگان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی
  • آموزش تک درس برای متقاضیان
  • آموزش بر اساس درخواست نیاز و تقاضای جامعه
  • آموزش براساس روندهای جدید موضوعات آموزشی بصورت تخصصی و کاربردی مورد نیا بازار کار و صنعت
  • آموزش ضمن خدمت کارکنان سازمان‌های دولتی و غیر دولتی
  • آموزش دوره‌های تخصصی و تطبیقی با کارکردهای حرفه ای