اخبار - آرشیو

از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام شد

نسخه جدید پروتکل بهداشتی مبارزه با ویروس کرونا در دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و تحقیقاتی

روابط عمومی پردیس البرز- نسخه جدید پروتکل بهداشتی مبارزه با کوید -۱۹ (ویروس کرونا) در دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و تحقیقاتی از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام شد.

ادامه مطلب