اخبار - آرشیو

در نشست مدیران رشته‌های تحصیلی مطرح شد

تاکید بر گسترش ارتباطات بین‌الملل و ارتقای کیفی پردیس البرز

روابط عمومی پردیس البرز- گسترش ارتباطات بین‌الملل و ارتقای کیفی آموزش و پژوهش در نشست مدیران رشته‌های تحصیلی پردیس البرز با هیئت رئیسه پردیس مورد تاکید قرار گرفت.

ادامه مطلب