آرشیو اخبار

دومین وبینار جهش تولید با موضوع مقدمه ای بر تحول دیجیتال و تأثیر آن بر صنایع

دومین وبینار جهش تولید با موضوع مقدمه ای بر تحول دیجیتال و تأثیر آن بر صنایع

با توجه به شرایط اقتصادی حال حاضر کشور با وجود تحریم‌ها و نوسانات ارز و همچنین پیدایش بیماری کووید -۱۹ که ضربات جبران ناپذیری به بدنه اقتصادی تمامی کشورهای درگیر وارد کرده است، بیش از پیش نیاز به اقدامات عملی و به دور از شعار احساس می‌شود. به منظور تحقق افزایش تولید، نیاز است از رویکردهای سنتی برای تولیدات فاصله گرفته و از علم روز در این جهت بهره گرفت. به این منظور، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با هدف ارائه رویکردهای اجرایی جهت کمک به جهش تولید در شرکت‌های دانش بنیان، دومین وبینار جهش تولید با موضوع مقدمه ای بر تحول دیجیتال و تأثیر آن بر صنایع را برگزار می‌کند.

ادامه مطلب