رئیس پردیس

تعداد بازدید:۲۱۳۶
رئیس پردیس

یونس نوربخش (زاده ۱۳۴۴ در شهر مرند

او دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه تهران است و در دی ماه ۱۳۹۵ به سمت رئیس پردیس البرز دانشگاه تهران منصوب گردید. در کارنامه او ریاست دانشکده علوم اجتماعی، رئیس کمیسیون علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران، عضو شورای ارزیابی دانشگاه تهران و همچنین رئیس کرسی یونسکو در سلامت اجتماعی و توسعه، مدیر مسئول و عضو شورای نویسندگان تعدادی از مجلات علمی، به چشم می‌خورد.

تأسیس مرکز مطالعات بین‌المللی دینی و هم چنین گروه مطالعات کشورهای آلمانی زبان از دیگر فعالیت‌های او در دانشگاه تهران است. فعالیت‌های طولانی در زمینه‌های علمی و فرهنگی در کشور از جمله در مسئولیت معاون طرح و برنامه و امور پارلمانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های کشور و نیز فعالیت در عرصه‌های بین‌المللی از جمله تأسیس و مدیریت آکادمی اسلامی آلمان از دیگر سوابق فعالیتی او می‌باشد. او دوبار در جشنواره پژوهشی دانشگاه تهران به عنوان مدیر برتر بین‌المللی و پژوهش برتر برگزیده شد.

مروری بر فعالیت‌ها:

 • عضو کمیته علمی اولین جشنواره‌ی ترویج مسئولیت‌پذیری اجتماعی ۱۳۹۹←۱۴۰۰
 • عضو شورای اعطای تندیس مسئولیت‌‌پذیری اجتماعی دانشگاه تهران ۱۳۹۹←۱۴۰۰
 • مدرس دوره آموزشی کوتاه مدت مسئولیت و سلامت اجتماعی برای کارکنان دانشگاه تهران ۱۳۹۸←۱۳۹۸
 • مدرس دوره آموزشی کوتاه مدت مسئولیت و سلامت اجتماعی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۱۳۹۸←۱۳۹۸
 • رئیس پردیس البرز ۱۳۹۸←۱۴۰۱
 • عضو شورای ارزیابی کیفیت دانشگاه تهران ۱۳۹۸←۱۴۰۰
 • عضو کارگروه پیگیری همکاری‌های بین المللی دانشگاه تهران ۱۳۹۸ ←…
 • رئیس کنگره ملی نقش میان رشته‌ای در توسعه کارآفرینی و علمی کشور ۱۳۹۶ ←…
 • عضو کارگروه پیگیری همکاریهای بین المللی دانشگاه تهران با مراکز علمی و آموزش عالی مجموعه کشورهای آلمان، اتریش، بلژیک و سوئیس ۱۳۹۶ ←…
 • استاد راهنمای گروه جامعه شناسی ۱۳۹۶ ←…
 • عضو اصلی هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران ۱۳۹۶ ←…
 • ریاست پردیس البرز دانشگاه تهران ۱۳۹۵ ۱۳۹۸
 • رئیس کرسی سلامت اجتماعی و توسعه یونسکو ۱۳۹۵ ←…
 • عضو هیأت علمی وابسته گروه آموزشی علوم اجتماعی اسلامی ۱۳۹۵ ←…
 • رئیس کمیسیون تخصصی مشورتی علوم اجتماعی و رفتاری ۱۳۹۳ ←…
 • سرپرست گزینش دانشگاه ۱۳۹۲ ←…
 • ریاست دانشکده علوم اجتماعی ۱۳۹۲←۱۳۹۵
 • مشاور و رئیس کمیته آموزش و ارتقای آگاهی‌های حقوقی و عمومی ۱۳۹۲ ←…
 • عضو هیئت علمی همایش بین المللی مطالعه علمی ایثار و شهادت ۱۳۹۲←۱۳۹۲
 • معاونت اداری و مالی دانشکده علوم اجتماعی ۱۳۹۱←۱۳۹۲
 • عضو هیأت علمی وابسته دانشکده مطالعات جهان ۱۳۹۱←۱۳۹۳
 • رئیس مرکز مطالعات بین المللی دینی ۱۳۸۷← ۱۳۸۹

ارتباط با ریاست پردیس