چاپ مجموعه «نظام دانشگاهی و مطالعات میان‌رشته‌ای (توصیه‌های سیاستی خرد، میانی و کلان)»توسط انتشارات دانشگاه تهران

۲۹ فروردین ۱۴۰۰ | ۱۴:۱۵ کد : ۱۵۸۵۲ اخبار پژوهش
تعداد بازدید:۸۲

گردآورنده: دکتر حمیده دباغی

مشاوران علمی طرح: دکتر یونس نوربخش- دکتر سید تقی امید نائینی

ناظر طرح: دکتر سیداحمد فیروزآبادی

به اطلاع می‌رساند مجموعه «نظام دانشگاهی و مطالعات میان‌رشته‌ای (توصیه‌های سیاستی خرد، میانی و کلان)» توسط انتشارات دانشگاه تهران در اختیار عموم قرار گرفته است. علاقه مندان می‌توانند جهت مطالعه به لینک ذیل مراجعه نمایند: https://press.ut.ac.ir/book_3438.html

پژوهش حاضر به ارائه توصیه‌های سیاستی دربارۀ شکل‌گیری و توسعه مطالعات میان رشته‌ای اختصاص دارد. در این راستا پس از تحلیل متن سخنرانی‌ها و مقالات در «کنفرانس ملی نقش مطالعات میان رشته‌ای در توسعه علمی و کارآفرینی کشور» و تجمیع ان با یافته‌ای کتاب پژوهشی اول مطالعات میان رشته‌ای با عنوان «میان رشته‌ای‌ها؛ ملزومات توسعه‌ای، موانع و بازدارنده‌ها» به مجموعه‌ای از توصیه‌های سیاستی دست یافتیم.
توصیه‌های سیاستی در راستای توسعه مطالعات میان رشته‌ای را می‌توان بر اساس دو رویکرد پایین به بالا یعنی برگرفته از نظریات عاملان و ذی‌نفعان حوزه میان رشته‌ای یا رویکردی بالا به پایین یعنی بهره‌مندی از نظریات و تئوری‌های صاحب نظران به دست آورد، اما شاید بهترین روش برای ارائه یک نسخۀ سیاستی کامل در حوزه شکل‌گیری و توسعه مطالعات میان رشته‌ای در نظام دانشگاهی، بهره‌مندی از هردو رویکرد به طور هم زمان باشد که در این کتاب ارائه می‌شود. در کتاب حاضر که ماحصل و ادامه دو کتاب مذکور است، ابتدا تمامی مقالات و سخنرانی‌های کتاب همایش‌ها، با روش تحلیل مضمون بررسی شد و سپس با یافته‌های پژوهش اول مطالعات میان رشته‌ای تجمیع شد و در آخر به ارائه توصیه‌های سیاستی در راستای شکل‌گیری و توسعه مطالعات میان رشته‌ای در نظام دانشگاهی انجامید.
همان طور که کلاین اظهار می‌کند، روی آوردن به مطالعات میان رشته‌ای، متأثر از ادراک ضرورت‌های اجتماعی است. درواقع تقاضاهای علمی و راهبردهای پاسخگو به محدودیت‌های رشته‌های علمی توأم با پیشرفت علمی، همگی در شکل‌گیری و ضروری شدن توسعه مطالعات میان رشته‌ای دخیل‌اند. در متن کتاب به شش راهبرد اصلی و ۱۱۵ توصیه‌های سیاستی اشاره شده است که در اینجا تنها به ذکر راهبردها اشاره می‌شود و مطالعه توصیه‌های سیاستی (خرد، میانی و کلان) را به متن کتاب در لینک یاد شده ارجاع می‌دهیم.
راهبردها:
۱. توسعه مطالعات میان رشته‌ای از طریق تقویت بسترهای فرهنگی و اجتماعی
۲. بازنگری ساختاری برنامه‌های آموزشی و پژوهشی
۳. مطالعات میان رشته‌ای به مثابه هدف راهبردی
۴. نهادسازی (تغییرات اداری و بوروکراتیک) به منظور توسعه مطالعات میان رشته‌ای
۵. حمایت مالی از مطالعات میان رشته‌ای
۶. انحصار زدایی از دانشگاه در عین استقلال

تدوین و تلخیص: واحد مطالعات میان رشته‌ای پردیس البرز