دستورالعمل برگزاری جلسه دفاع در پردیس البرز

۱۴ مهر ۱۳۹۹ | ۱۱:۴۸ کد : ۱۲۵۸۰ اطلاعیه ها اطلاعیه‌های پژوهشی
تعداد بازدید:۲۲۳۵

  1. دانشجویانی که قصد دفاع (از پروپوزال، پایان نامه و رساله) را دارند موظف اند حداقل یک ماه قبل از تاریخ تقریبی دفاع نسبت به اعلام آمادگی دفاع و بارگذاری فرم‌ها در سامانه مدیریت پایان نامه پردیس البرز، سامانه جامع آموزش اقدام نمایند.

  2. تمامی امضاهای مورد نیاز برای فرم‌های دفاع بایستی فقط به صورت الکترونیکی اخذ شود و از مراجعه حضوری به دانشکده ها و پردیس البرز پرهیز گردد. (نیازی به اخذ امضاهای مربوط به واحدهای آموزش- مالی و معاونت آموزشی پردیس نیست و اقدامات لازم در پردیس انجام خواهد گرفت.)

                                                                                                       اداره پژوهش پردیس البرز              

                                                                                       آذر ماه 99

لینک ورود به صفحه دانلود نرم افزار و چگونگی ورود به اتاق دفاعیه مجازی

*نکته ۱: برگزاری دفاع الکترونیکی از هر طریق دیگری به جز "اتاق مجازی دفاع پردیس البرز " رسمیت نداشته و معاونت علمی پردیس آن را ابطال اعلام خوهد کرد.

*نکته ۲: دانشجو موظف است قبل از نهایی کردن زمان دفاع با اساتید نسبت به هماهنگی با کارشناس پژوهش(خانم بنایی) اقدام نماید.  

مرحله اول

لازم است دانشجویان

دکتری: فرمهای مجوز دفاع،تایید مقاله و گزارش پیشرفت رساله ( پس از اخذ امضا الکترونیکی استاد راهنما ، مدیر گروه، واحد آموزش و مالی)، کارنامه ، گواهی پذیرش مقاله و فایل  ورد رساله در سامانه مدیریت پایان نامه پردیس البرز و سامانه جامع آموزش بارگذاری نمایید.

کارشناسی ارشد: فرمهای مجوز دفاع و گزارش پیشرفت کارشناسی ارشد(پس از اخذ امضا الکترونیکی استاد راهنما ، مدیر گروه، واحد اموزش و مالی) کارنامه و فایل ورد پایان نامه در سامانه مدیریت پایان نامه پردیس البرز و سامانه جامع آموزش بارگذاری نمایید.

بعد از بارگذاری مدارک فوق،  برای کارشناس پژوهش(خانم بنائی) پیغام بگذارید.

مرحله دوم:

پس از استعلام همانندجو و اخذ درصدقابل قبول لازم است، دانشجو باید پایان نامه خود را به اساتید داور ارائه دهد و پس از اخذ امضا اساتید مشاور و داوران داخلی و خارجی فرم نهایی و تکمیل شده را در سامانه بارگذاری نمایید. 

*نکته: یاداوری می شود دانشجویان پس از استعلام همانندجو و هماهنگی با کارشناس پژوهش(خانم بنایی) ،  پایان نامه را به داوران ارائه می دهند در غیر اینصورت مجوز دفاع ندارد.

بعد از بارگذاری مدارک فوق،  مجددا برای کارشناس پژوهش(خانم بنائی) پیغام بگذارید.

مرحله سوم:

جهت ثبت تاریخ و روز و ساعت دفاع مجددا برای کارشناس پژوهش(خانم بنائی) پیغام بگذارید.

نکات مهم

لینک فرم های مورد نیاز : https://alborz.ut.ac.ir/fa/page/4440/%D9%81%D8%B1%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A2%D8%A6%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C

نکته: تسویه حساب مالی قبل از ثبت درخواست دفاع ، الزامی است.

کلیه دفاع‌های پردیس البرز فقط به صورت غیرحضوری و در اتاق مجازی دفاع پردیس البرز برگزار می‌گردد و حضور تمامی اساتید در جلسه دفاع الزامی است.