دانشجویان پذیرفته شده

تعداد بازدید:۱۸۰۹

پردیس البرز از سال ۱۳۹۷ اقدام به جذب دانشجوی خارجی نموده است. تا کنون بیش از ۴۰ دانشجوی خارجی در بیش از ۲۵ رشته تحصیلی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در پردیس البرز مشغول به تحصیل گردیده‌اند. تعداد ۸ نفر ازاین دانشجویان در مقطع دکتری تخصصی و تعداد ۳۵ نفر نیز در مقطع کارشناسی ارشد مورد پذیرش قرار گرفته‌اند. رشته‌های تحصیلی که دانشجویان خارجی می‌توانند در پردیس البرز در آنها ادامه تحصیل بدهند از تنوع بالایی برخوردار است بطوری که متقاضیان می‌توانند تقاضای ادامه تحصیل خود را در تمام رشته‌های موجود در دانشگاه تهران به پردیس البرز ارائه نمایند.