معاون اجرایی، دانشجویی و فرهنگی

تعداد بازدید:۱۶۷۰۱
معاون اجرایی، دانشجویی و فرهنگی

 دکتر زینب سازور

استادیار مهندسی صنایع، دانشکدگان فنی دانشگاه تهران


سوابق اجرایی:

  • مسئول امور دانشجویی-فرهنگی دانشکده مهندسی صنایع
  • مسئول راه اندازی مرکز توسعه مهارت های مهندسی صنایع
  • عضویت در هیات مدیره انجمن مدیریت پروژه ایران
  • عضو کمیته ارتقا جایگاه دانشگاه تهران در نظام های رتبه بندی بین المللی
  • عضو کارگروه تخصصی مدیریت فرایندهای دانشگاه تهران
  • مدیر رشته مهندسی صنایع پردیس البرز

تحصیلات:

  • دکتری، ۱۳۹۳، مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف
  • کارشناسی ارشد، ۱۳۸۷، مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف

ارتباط با معاون اجرایی، دانشجویی و فرهنگی پردیس:  sazvar@ut.ac.ir