بخشنامه در خصوص نحوه طرح پرونده‌های تحصیلی دانشجویان در کمیسیون مرکزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۶ تیر ۱۴۰۱ | ۱۲:۴۹ کد : ۲۹۵۸۸ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۹۶

با توجه به یکپارچه سازی خدمات و اقدامات مرتبط با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سامانه سجاد آن وزارت طی سال‌های اخیر، به استحضار می‌رساند چنانچه تقاضاهای دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی بنا به تشخیص و رأی کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه یا شورای بررسی موارد خاص استان، مقرر می‌گردد که به شورای بررسی موارد خاص مرکزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارجاع گردد، ضروری است دانشجویان شخصاً وارد سامانه سجاد آن وزارت به نشانی الکترونیکی https://portal.saorg.ir شده و نسبت به ثبت درخواست و نیز تکمیل فرآیند مربوط در سامانه مذکور اقدام نمایند.
بدیهی است هر گونه مسئولیت ناشی از عدم ثبت به موقع درخواست و تکمیل فرآیند آن در سامانه مذکور به عهده دانشجو می‌باشد.