به مناسبت روز بین‌المللی مراقبتی از سوی مرکز مشاوره دانشگاه تهران منتشر شد

خودمراقبتی از دیدگاه رئیس کرسی یونسکو در سلامت اجتماعی و توسعه

۱۰ مرداد ۱۴۰۰ | ۱۰:۵۴ کد : ۱۸۹۴۲ اخبار
تعداد بازدید:۴۵۰
روابط عمومی پردیس البرز- دفتر مشاوره دانشگاه تهران با همکاری دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به مناسبت روز بین‌المللی خودمراقبتی گفتارهایی دربارۀ خودمراقبتی منتشر کرده‌اند.

همزمان با ۲۴ جولای (۲ مرداد)، روز بین‌المللی خودمراقبتی، دفتر مشاوره دانشگاه تهران با همکاری دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفتارهایی دربارۀ خودمراقبتی منتشر کرده‌اند.
دکتر یونس نوربخش، رئیس کرسی یونسکو در سلامت اجتماعی و توسعه و عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران به بررسی این موضوع از منظر دانش اجتماعی پرداخته است که در فایل پیوست زیر قابل دسترسی است.
در این رویداد دانشگاهی، صاحب‌نظران این حوزه به تشریح ابعاد گوناگون خودمراقبتی پرداخته‌اند که در سایت و شبکه‌های اجتماعی این مرکز قابل دسترسی است.
خودمراقبتی- دکتر یونس نوربخش

سایت مرکز مشاوره دانشگاه با موضوع خود مراقبتی