زمان انتخاب واحد الکترونیکی نیمسال اول ۱۳۹۹ (ترم ۳۹۹۱)

۰۵ شهریور ۱۳۹۹ | ۱۱:۱۱ کد : ۱۲۴۵۳ آموزشی
تعداد بازدید:۳۲۳

به اطلاع دانشجویان عزیز می‌رساند زمان انتخاب واحد الکترونیکی نیمسال اول ۱۳۹۹ از تاریخ ۱۳۹۹/۶/۸ لغایت ۱۳۹۹/۶/۱۵ می‌باشد.

لذا تمام دانشجویانی که دارای سرترم انتخاب واحد نیمسال اول ۹۹ (۳۹۹۱) می‌باشند موظف هستند در سامانه جامع آموزش ثبت نام خود را بصورت الکترونیکی انجام دهند و از مراجعه حضوری به پردیس جدا خودداری نمایند.

اداره آموزش پردیس البرز دانشگاه تهران