دانشکده مدیریت و حسابداری

تعداد بازدید:۹۱۴۶

رشته مدیریت

مدیریت بنیاد تمام موفقیت‌های بشر است که هدف اصلی آن ارتقا بهره‌وری و کارایی سازمان است و هر جامعه‌ای برای برطرف کردن مشکلات خود، قبل از هر چیز باید به مسئله آموزش صحیح مدیریت نگاه عمیقی داشته باشد. در حال حاضر علم مدیریت توسعه چشمگیری پیدا کرده و در بیشتر کشورها جهت پیشرفت کسب‌وکار و کنترل مجموعه، پیوسته به دنبال بهره‌گیری از مدیران توانا و باانگیزه هستند. کلمه مدیریت را به خاطر برخی دلایل نمی‌توان به‌آسانی تشریح کرد. یکی از دلایلِ آن را که می‌توان نام برد، وسعت دامنه مدیریت و ماهیت پویای آن است. برخی مدیریت را هنر و برخی نیز آن را علم می‌دانند و برخی دیگر ترکیبی از این دو، اما آنچه که بسیار مهم است، نقش و جایگاه مدیریت در جامعه‌ی امروز است. دانشجویان رشته مدیریت باید خلاق و قدرت تصمیم‌گیری خوبی داشته باشند. توان رهبری، اعتمادبه‌نفس، روابط اجتماعی عالی، قدرت تجزیه‌وتحلیل و فن بیان قوی از توانایی‌های موردنیاز برای دانشجو رشته مدیریت و تمام گرایش‌هاست.

بر همین اساس در پردیس البرز رشته‌های مدیریت با گرایش‌های مختلف در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری طبق جدول ذیل در حال اجرا می‌باشد.

رشته

گرایش

مدیریت دولتی

خط مشی گذاری عمومی – مدیریت تحول مدیریت منابع انسانی مدیریت رفتار انسانی – مدیریت امور شهری

مدیریت بازرگانی

بازاریابی – سیاست گذاری بازرگانی - تجارت الکترونیک بازرگانی بین المللی – مدیریت استراتژیک

مدیریت کسب و کار ( MBA )

بازاریابی – استراتژی - فناوری

مدیریت صنعتی

تحقیق در عملیات - تولید در عملیات – مدیریت کیفیت و بهروری مدیریت زنجیره تأمین – مدیریت تکنولوژی

مدیریت منابع انسانی

مدیریت استراتژیک منابع انسانی – مدیریت اجرایی

مالی

مهندسی مالی و مدیریت ریسک

حسابداری

 

مدیریت رسانه

 

 

مدیران رشته -کارشناسان - رابطین

 

دکتر منوچهر انصاری
سمت: مدیر رشته مدیریت بازرگانی – مدیریت کسب و کار
تلفن: ۶۱۱۱۷۶۹۹

اتاق: دانشکده مدیریت – ساختمان اساتید – طبقه بالا – اتاق ۵۶
پست الکترونیکی: mansari@ut.ac.ir

 

دکتر مهرداد استیری
سمت: مدیر رشته مدیریت منابع انسانی – مدیریت اجرایی
تلفن: ۶۱۱۱۷۴۲۴
اتاق: دانشکده مدیریت – ساختمان امام رضا – اتاق ۵۰۲
پست الکترونیکی mehrdadstiri@ut.ac.ir

 

دکتر محمدرضا تقی زاده یزدی
سمت: مدیر رشته مدیریت صنعتی – مدیریت تکنولوژی
تلفن: ۶۱۱۱۷۷۶۱
اتاق: دانشکده مدیریت – ساختمان اساتید – طبقه بالا – اتاق ۶۴
پست الکترونیکی mrtaghizadeh@ut.ac.ir

دکتر سیدمهدی شریفی
سمت: مدیر رشته مدیریت رسانه
تلفن: ۶۱۱۱۷۷۸۶
اتاق: دانشکده مدیریت – ساختمان امام رضا – اتاق ۴۱۱
پست الکترونیک sharifee@ut.ac.ir

دکتر عباس نرگسیان
سمت: مدیر رشته مدیریت دولتی
تلفن: ۶۱۱۱۷۶۳۵
اتاق: دانشکده مدیریت – ساختمان امام رضا – اتاق ۵۰۵
پست الکترونیکی anargesian@ut.ac.ir

دکتر وحید محمودی
سمت: مدیر رشته مدیریت مالی
تلفن: ۶۱۱۱۷۷۷۵
اتاق: دانشکده مدیریت – ساختمان اساتید – طبقه بالا – اتاق ۵۸
پست الکترونیکی vmahmodi@ut.ac.ir

دکتر غلامرضا کرمی
سمت: مدیر رشته حسابداری
تلفن: ۶۱۱۱۷۶۹۷

اتاق: دانشکده مدیریت – معاونت اداری و مالی
پست الکترونیکی: ghkarami@ut.ac.ir

آرش کریمی پناهان
سمت: کارشناس رشته مدیریت دولتی، منابع انسانی، صنعتی، مالی، حسابداری
تلفن: ۸۸۹۸۵۱۶۶
اتاق: دفتر مرکزی پردیس البرز – طبقه سوم

گذاشتن پیغام

مرضیه شهرابی
سمت: کارشناس رشته مدیریت بازرگانی، مدریت کسب و کار، مدیریت رسانه
تلفن: ۸۸۳۹۰۸۸۱
اتاق: دفتر مرکزی پردیس البرز – طبق سوم

گذاشتن پیغام

محمدباقر مالکی
سمت: رابط پردیس البرز و دانشکده مدیریت
تلفن: ۶۱۱۱۷۶۳۱
اتاق: دانشکده مدیریت – ساختمان جنوبی (سمت راست) - طبقه همکف – اداره آموزش
پست الکترونیک mo_maleki@ut.ac.ir

جواد غفاری
سمت: رابط پردیس البرز و دانشکده مدیریت
تلفن: ۶۱۱۱۷۷۱۷
اتاق: دانشکده مدیریت – ساختمان جنوبی (سمت راست) - طبقه همکف – اداره آموزش
پست الکترونیکی ghafari63@ut.ac.ir

مهدی فلاح
سمت: رابط پردیس البرز و دانشکده مدیریت
تلفن: ۶۱۱۱۷۶۴۵
اتاق: دانشکده مدیریت – ساختمان اداری – طبقه بالا
پست الکترونیکی mahdifallah@ut.ac.ir