اداره برنامه‌ریزی و بودجه

تعداد بازدید:۴۸۷۱

لمیاء فارسی

کارشناس مسئول برنامه‌ریزی و بودجه معاونت اجرائی پردیس البرز

تحصیلات: کارشناسی ارشد

شماره تماس:  ۸۸۹۵۵۶۹۲ 

 


اداره برنامه‌ریزی و بودجه معاونت اجرایی پردیس البرز دانشگاه تهران