کارمندان پردیس البرز

تعداد بازدید:۳۶۰۳۴


 

حوزه ریاست

اسامی همکاران

سمت

خط مستقیم

 

 

 

حسین حسینی

 

 

رئیس دفتر حوزه ریاست

 

 

۸۸۳۹۱۴۰۰

ارسال پیغام

 

 

حمید نیروی آغمیونی

 

 

کارشناس مسئول امور اداری و دفتری

 

 

۸۸۳۹۱۴۰۰

ارسال پیغام

 

 

لمیاء فارسی

 

 

کارشناس مسئول برنامه‌ریزی و بودجه

 

 

۸۸۹۵۵۶۹۲

ارسال پیغام

 

 

 

 

سیداحمد بنی‌طبا

 

 

 

کارشناس مسئول امور اداری و دفتری

 

 

 

 

۸۸۳۹۱۴۰۰

ارسال پیغام

حوزه روابط عمومی و امور بین الملل

 

 

گودرز میرانی

 

 

کارشناس مسئول روابط عمومی و بین الملل

 

 

۸۸۹۵۵۵۳۷

ارسال پیغام

 

 

 

 

حوزه اداری، رفاهی و پشتیبانی

اسامی همکاران

سمت

خط مستقیم

 

 

 

بابک نجفی

 

 

رئیس اداره امور اداری، رفاهی و پشتیبانی

 

 

۸۸۹۵۵۵۲۶

ارسال پیغام

 

 

مریم محقق راد

 

 

مسئول دبیرخانه

 

 

۸۸۳۹۰۸۸۹

ارسال پیغام

 

 

 

احمد آفتابی

 

 

امور اداری دبیرخانه

 

 

۸۸۳۹۰۸۸۶

ارسال پیغام

 

 

 

مهدی علی کرمی

 

 

 

کارشناس اداری

 

 

۸۸۳۹۰۸۸۶

ارسال پیغام

 

حوزه امور مالی

اسامی همکاران

سمت

خط مستقیم

 

 

 

آزاده چشم خاوری

 

 

رئیس اداره امور مالی

 

 

۸۸۳۹۰۸۸۷

ارسال پیغام

 

 

زهرا خراسانی

 

 

کارشناس حسابداری - کارشناس حسابداری دانشجویی

 

 

۸۸۳۹۰۸۸۷

ارسال پیغام

 

 

الهام خوش اخلاق

 

 

کارشناس حسابداری

 

 

۸۸۳۹۰۸۸۷

ارسال پیغام

 

 

 

 

حوزه آموزش

اسامی

سمت

خط مستقیم

 

 

 

مهدی فرخی

 

 

 

رئیس اداره خدمات آموزشی

 

 

۸۸۹۵۵۶۹۳

ارسال پیغام

 

 

مهدی یزدانی 

 

 

کارشناس آموزش

 

 

 

۸۸۳۹۰۸۸۵

ارسال پیغام

 

 

 

آرش کریمی

 

 

کارشناس آموزش

 

 

 

۸۸۹۸۵۱۶۶

ارسال پیغام

 

 

پرستو آل خمیس

 

 

کارشناس حق التدریس و حق التحقیق اساتید

 

 

۸۸۹۵۵۶۹۲

ارسال پیغام

 

 

فاطمه پورباقری

 

 

کارشناس آموزش

 

 

۸۸۳۹۰۸۸۴

ارسال پیغام

 

 

فرشته حسینی

 

 

کارشناس آموزش

 

 

۸۸۹۵۵۴۳۵

ارسال پیغام

 

 

مرضیه شهرابی فراهانی

 

 

مسئول آموزش‌های آزاد

کارشناس مسئول امور فارغ التحصیلان

 

 

۸۸۳۹۰۸۸۱

ارسال پیغام

 

 

مریم زمانیان

 

 

کارشناس آموزش

 

 

۸۸۹۸۵۱۶۶

ارسال پیغام

 

 

 

       

 

 

محمدرضا محمدی

 

 

کارشناس مسئول میان رشته‌ای

 

 

۸۸۳۹۰۸۸۱

داخلی ۲۵۵

ارسال پیغام

       

حوزه پژوهش

اسامی همکاران

سمت

خط مستقیم

 

 

 

آیناز نوری

 

 

رئیس اداره امور پژوهشی و ارتباط با صنعت / جامعه پردیس البرز

 

 

داخلی ۲

۳۸۸۳۹۰۸۸

ارسال پیغام

 

 

الهام بنایی

 

 

رئیس کتابخانه پردیس البرز

کارشناس پژوهش

 

 

داخلی ۱

۸۸۳۹۰۸۸۲

ارسال پیغام

حوزه امور دانشجویی

اسامی همکاران

سمت

خط مستقیم

 

 

مژگان بابائی توسکی

 

رئیس امور دانشجویی، فرهنگی و امور ایثارگران

 

۸۸۹۵۵۶۸۵

ارسال پیغام

حوزه فناوری اطلاعات

اسامی همکاران

سمت

خط مستقیم

 

داریوش انصاری

رئیس مرکز خدمات رایانه‌ای پردیس البرز-مسئول هویت موقت 

ایتا 

09128334707

 و