دستورالعمل برگزاری جلسه دفاع در پردیس البرز در نیمسال ۳۹۸۲

۱۹ شهریور ۱۳۹۹ | ۱۱:۴۸ کد : ۱۲۵۸۰ اخبار
تعداد بازدید:۳۳۸
دستورالعمل برگزاری جلسه دفاع در پردیس البرز در نیمسال ۳۹۸۲

  1. آخرین تاریخ دفاع نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹ - ۹۸، ۳۰ مهر ۹۹ می‌باشد.
  2. دانشجویانی که قصد دفاع دارند موظف اند حداکثر تا تاریخ ۱۰ مهر و ۲۰ روز قبل از دفاع نسبت به اعلام آمادگی دفاع و بارگذاری فرم‌ها در سامانه مدیریت پایان نامه پردیس البرز، سامانه جامع آموزش و کسب تاییدیه سامانه همانندجو اقدام نمایند.
  3. تمامی امضاهای مورد نیاز برای فرم‌های دفاع بایستی فقط به صورت الکترونیکی اخذ شود و از مراجعه حضوری به پردیس البرز پرهیز گردد. (نیازی به اخذ امضاهای مربوط به واحدهای آموزش- مالی و معاونت آموزشی پردیس نیست. و اقدامات لازم در پردیس انجام خواهد گرفت.)

نکته: تسویه حساب مالی قبل از ثبت درخواست دفاع، الزامی است.

  1. کلیه دفاع‌های پردیس البرز فقط به صورت غیرحضوری و در اتاق مجازی دفاع پردیس البرز برگزار می‌گردد و حضور تمامی اساتید در جلسه دفاع الزامی است.

*نکته ۱: برگزاری دفاع الکترونیکی از هر طریق دیگری به جز "اتاق مجازی دفاع پردیس البرز" رسمیت نداشته و معاونت علمی پردیس آن را ابطال اعلام خوهد کرد.

*نکته ۲: باتوجه به محدودیت برگزاری همزمان جلسات دفاع در نیمسال جاری، دانشجو موظف است قبل از نهایی کردن زمان دفاع با اساتید نسبت به کنترل Time Sheet دفاع‌ها که در سایت پردیس البرز درج شده است اقدام نماید. درخواست دفاع در تایمی که از قبل پر شده است، امکان پذیر نخواهد بود.

 

مرحله ۱: استعلام همانندجو

جهت استعلام همانندجو لازم است دانشجویان:

دکتری: فرم های مجوز دفاع، تایید مقاله و گزارش پیشرفت رساله (پس از اخذ امضا الکترونیکی استاد راهنما، مدیر گروه، واحد آموزش و مالی)، کارنامه، گواهی پذیرش مقاله و فایل ورد رساله در سامانه مدیریت پایان نامه پردیس البرز و سامانه جامع آموزش بارگذاری نمایید.

کارشناسی ارشد: فرمهای مجوز دفاع و گزارش پیشرفت کارشناسی ارشد (پس از اخذ امضا الکترونیکی استاد راهنما، مدیر گروه، واحد اموزش و مالی) کارنامه و فایل ورد پایان نامه در سامانه مدیریت پایان نامه پردیس البرز و سامانه جامع آموزش بارگذاری نمایید.

بعد از بارگذاری مدارک فوق، برای کارشناس پژوهش (خانم بنائی) پیغام بگذارید.

 

مرحله ۲: مجوز دفاع نهایی

پس از استعلام همانندجو و درصدقابل قبول لازم است دانشجوی پایان نامه خود را به اساتید داور ارائه دهند و پس از اخذ امضا اساتید مشاور و داوران داخلی و خارجی فرم نهایی و تکمیل شده را در سامانه بارگذاری نمایید.

*نکته: یاداوری می شود دانشجویان پس از استعلام همانندجو و هماهنگی با واحد پژوهش، پایان نامه را به داوران ارائه می دهند در غیر اینصورت مجوز دفاع ندارد.

بعد از بارگذاری مدارک فوق، مجدداً برای کارشناس پژوهش (خانم بنائی) پیغام بگذارید.

 

مرحله ۳: ثبت درخواست رزرو اتاق دفاع

به منظور کنترل Time Sheet دفاع ها به لینک ذیل مراجعه نموده و براساس تایم های خالی، نسبت به ثبت تاریخ و روز و ساعت دفاع اقدام نمایید.

برای اطلاع از ساعات رزرو شده قبلی و جلوگیری از تداخل ساعات، به لینک زیر بروید:

لینک: تاریخ های رزرو شده برای برگزاری دفاعیه

بعد از ثبت درخواست رزرو اتاق دفاع، مجدداً برای کارشناس پژوهش (خانم بنائی) پیغام بگذارید.

نکات مهم

 

اداره پژوهش پردیس البرز

شهریور ۹۹