آگهی مزایده (مرحله سوم)

۰۷ مرداد ۱۳۹۹ | ۰۷:۵۸ کد : ۱۲۱۲۹ اخبار اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۴۳۵
آگهی مزایده (مرحله سوم)

پردیس البرز دانشگاه تهران در نظر دارد ساختمان ۲۸۰۲.۸ متر مربعی خود را از طریق مزایده به فروش گذارد. مقتضی است در صورت تمایل به شرکت در مزایده از تاریخ ۱۳۹۹.۰۴.۳۰ لغایت ۱۳۹۹.۰۵.۱۱ در وقت اداری (از ساعت ۸.۰۰ لغایت ۱۵) به سامانه الکترونیکی تدارکات دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir، به شماره مزایده ۲۰۹۹۰۹۳۱۹۷۰۰۰۰۰۶ مراجعه و در قسمت منوی مزایده گر به صورت آنلاین ثبت نام نموده و نسبت به ارائه مدارک بصورت دستی تحویل دبیرخانه سازمان مرکزی دانشگاه گردد و در صورت هرگونه سوال با شماره تلفن ستاد ۰۲۱-۲۷۳۱۳۲۱۱ تماس حاصل فرمائید و همچنین نسبت به ارائه پیشنهاد خود در سامانه پس از بازدید (در صورت تمایل قبل از مزایده) به آدرس: کرج شهرک بنفشه، پشت ایستگاه مترو کرج اقدام نموده و جهت اطلاعات بیشتر می‌توانید با شماره اداره اموال دانشگاه ۶۱۱۱۳۲۷۲ تماس حاصل نمائید و شناسه ملی دانشگاه تهران: ۱۴۰۰۲۴۶۷۷۲۳ و شناسه اقتصادی ۴۱۱۳۴۵۹۴۷۸۱ و شماره ثبت ۹۹۹ سهامی عام می‌باشد.

همچنین:

پردیس البرز دانشگاه تهران در نظر دارد زمین ۷۸۴٫۱۲ متر مربعی خود را از طریق مزایده به فروش گذارد. مقتضی است در صورت تمایل به شرکت در مزایده از تاریخ ۱۳۹۹.۰۴.۳۰ لغایت ۱۳۹۹.۰۵.۱۱ در وقت اداری (از ساعت ۸.۰۰ لغایت ۱۵) به سامانه الکترونیکی تدارکات دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir، به شماره مزایده ۲۰۹۹۰۹۳۱۹۷۰۰۰۰۰۷ مراجعه و در قسمت منوی مزایده گر به صورت آنلاین ثبت نام نموده و نسبت به ارائه مدارک بصورت دستی تحویل دبیرخانه سازمان مرکزی دانشگاه گردد و در صورت هرگونه سوال با شماره تلفن ستاد ۰۲۱-۲۷۳۱۳۲۱۱ تماس حاصل فرمائید و همچنین نسبت به ارائه پیشنهاد خود در سامانه پس از بازدید (در صورت تمایل قبل از مزایده) به آدرس: کرج شهرک بنفشه، پشت ایستگاه مترو کرج اقدام نموده و جهت اطلاعات بیشتر می‌توانید با شماره اداره اموال دانشگاه ۶۱۱۱۳۲۷۲ تماس حاصل نمائید و شناسه ملی دانشگاه تهران: ۱۴۰۰۲۴۶۷۷۲۳ و شناسه اقتصادی ۴۱۱۳۴۵۹۴۷۸۱ و شماره ثبت ۹۹۹ سهامی عام می‌باشد.