کتاب نظام دانشگاهی و میان رشته‌ای‌ها

۱۸ خرداد ۱۳۹۹ | ۱۲:۱۲ دستاورد های علمی
تعداد بازدید:۱۰۶۹
کتاب نظام دانشگاهی و میان رشته‌ای‌ها

دانشگاه تهران، به عنوان نماد آموزش عالی در ایران و دانشگاه مرجع، چندی است که بر اهمیت توسعه میان رشته‌ای‌ها تأکید دارد و پردیس البرز دانشگاه تهران را به عنوان متولی اجرا و گسترش این امر برگزیده است. پردیس البرز دانشگاه تهران نیز علاوه بر امور متعدد اجرایی مانند ارتباطات وسیع با گروه‌های آموزشی، دریافت درخواست‌های گروه‌های آموزشی برای تصویب میان رشته‌ای‌های جدید و غیره در حوزۀ مطالعاتی نیز گام‌های مهم و باارزشی برداشته است. ادارۀ پژوهش پردیس البرز دانشگاه تهران از سال ۱۳۹۷ بر آن شد تا مطالعات و پژوهش‌های نظام‌مند و مشخص و گام به گامی را در حوزه‌های میان‌رشته‌ای به انجام برساند. در این راستا، سه فاز مطالعاتی در نظر گرفته شد. در فاز اول، تحت نظارت پردیس البرز دانشگاه تهران، مصاحبه‌های متعددی با بدنۀ اجرایی، سیاستگذاری و عوامل خرد میان‌رشته‌ای (اعضای هیئت علمی و پژوهشگران میان‌رشته‌ای) انجام گرفت و تحلیل و تفسیر شد. در فاز دوم، پردیس البرز دانشگاه تهران، اقدام به برگزاری همایش و انتشار کتابچۀ مجموعه مقالات و سخنرانی‌های کنفرانس ملی نقش مطالعات میان‌رشته‌ای در توسعۀ علمی و کارآفرینی کشور کرد و کتابچۀ چکیده‌های همایش را به صورت کتاب و مجموعه مقالات به صورت دیجیتالی (سی دی) منتشر ساخت. در فاز سوم، تلاش شده که ترکیبی از دو فاز قبل به دست آید و از این طریق، بتوان به توصیه‌های سیاستی مفیدی برای دانشگاه دست یافت؛ بنابراین تمامی مقالات و سخنرانی‌های فاز دوم نیز به شیوۀ پژوهش اول (تحلیل تماتیک) تحلیل شدند و در کنار یافته‌های پژوهش، ابتدا برای هریک از موضوعاتی مانند تعریف ویژگی‌ها، اهمیت و کارکرد حوزه‌های میان‌رشته‌ای، جایگاه آنها در اسناد بالادستی، موانع و بازدارنده‌ها در قالب مدل‌ها و نمودارهایی ارائه شد. درنهایت نیز توصیه‌های سیاستی در سه بعد خرد، میانی و کلان از آن استخراج شد که در پژوهش حاضر ملاحظه می‌شود. 

 فایل نظام دانشگاهی و مطالعات میان‌رشته‌ای (توصیه‌های سیاستی خرد، میانی و کلان) را اینجا دریافت کنید.