اولین جلد میان رشته ای ها ملزومات توسعه ای ، موانع و بازدارنده ها

۰۷ خرداد ۱۳۹۹ | ۱۴:۲۳
تعداد بازدید:۱۰۶۲
اولین جلد میان رشته ای ها ملزومات توسعه ای ، موانع و بازدارنده ها

مجموعه مقالات و سخنرانی‌های کنفرانس پردیس البرز