پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۳/۲۴ دفاع:
۷۳۷ شناسه:
پرويز ابوئي مهريزي دانشجو:
راهكار هاي پاسداري از منابع طبيعي در حقوق اداري ايران عنوان فارسي:
protection of public property in the islamic repolhc of iran عنوان انگليسي:

بيت المال در نظام اقتصادي ايران بيشترين مباحث را به خود اختصاص داده و از جايگاه ويژهاي برخوردار است. وهمچنين پاسداري از اموال عمومي از صدر اسلام مورد توجه بوده است.و تمام ممالك دنيا در حفظ ونگهداري اموال عمومي تلاش مي كند...

چکيده:

اموال عمومي-بيت المال-دولت-قانون اساسي-حكومت

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر بيژن عباسي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.