پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۸/۱۰ دفاع:
۶۹۷ شناسه:
سيدمحمدعلي قاضي زاده فرد دانشجو:
مدل‌سازي عددي انتشار آلودگي ناشي از گل و ضايعات حفاري چاه نفت عنوان فارسي:
Numerical Dispersion Modeling of Pollution from Drilling Sediment Discharges of an Offshore Borehole عنوان انگليسي:

صنعت حفاري فراساحلي از پيچيده‌ترين و پرهزينه‌ترين صنايع نفت و گاز مي‌باشد. اين صنعت همچنين مي‌تواند يكي از صنايع پرخطر براي محيط زيست و انسان باشد. در صنعت حفاري عوامل مخرب زيادي بر محيط زيست وجود دارد كه يكي از مهم‌ترين‌ آن‌ها گل حفاري مي‌باشد. سه دسته اصلي گل حفاري پايه آبي، پايه سنتزي و پايه روغني در صنايع حفاري مورد استفاده قرار مي‌گيرد. گل‌هاي حفاري پايه سنتزي و پايه روغني اغلب پس از استفاده و نداشتن قابليت استفاده مجدد، با روش‌هاي مختلفي تصفيه و نابود مي‌گردند تا آسيب كمتري به محيط زيست وارد نمايند. اما گل‌هاي حفاري پايه آبي علي‌رغم آنكه حاوي مواد خطرناكي براي محيط زيست هستند، در صورت عدم وجود قوانين سختگيرانه محيط زيستي به دريا تخليه مي‌گردند.

در خليج فارس به عنوان بزرگترين حوزه توليد انرژي در دنيا، ساليانه حفاري‌هاي زيادي صورت مي‌پذيرد. يكي از اين حفاري‌هاي كه اخيرا صورت گرفته شده است، حفاري چاه HD-14H توسط دكل حفاري FDV در ميدان نفتي هنديجان مي‌باشد.

در اين حفاري، در چند تاريخ مختلف، گل حفاري به دريا دفع شده است. در اين پايان‌نامه، يكي از اين موارد توسط مدل مايك شبيه‌سازي شده است. هدف از انجام اين كار، بررسي نحوه پخش آلودگي، پيش‌بيني جهت حركت آن و نحوه كاهش غلظت مي‌باشد. نتايج حاصل از اين شبيه‌سازي نشان مي دهند كه هرچند غلظت آلودگي كاهش داشته است، اما غلظت آلودگي در شعاع يك كيلومتري دكل بالا مي‌باشد. همچنين، جهت حركت ناحيه آلودگي به سمت ساحل پيش بيني شده است.

چکيده:

گل حفاري مدل مايك انتشار آلودگي چاه نفت محيط زيست

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمدحسين نيكسخن استاد راهنما:
دکتر محمدعلي زاهد استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.