پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۲۷ دفاع:
۳۵۸۲ شناسه:
اميرحسين دياني دردشتي دانشجو:
نحوه رسيدگي به تخلفات انضباطي در بازار سرمايه ايران، آمريكا و انگلستان عنوان فارسي:
The Procedure Of Disciplinary Violations in the Capital Markets of Iran,United States and United Kingdom عنوان انگليسي:

در تحقيق پيش‌رو به بررسي نظام رسيدگي به تخلفات انضباطي در سه بازار سرمايه ايران، آمريكا و انگليس پرداخته و پس از آن با نگاهي تطبيقي تفاوت‌ها و شباهت‌هاي نظام رسيدگي آمريكا و انگليس با ايران بيان شده است. معايب و كاستي‌هاي نظام رسيدگي به تخلفات انضباطي در بازار سرمايه ايران، تبيين شده و راهكارهاي مفيد به كار گرفته شده در نظام حقوقي آمريكا و انگليس جهت الگوبرداري در مقررات ايران ارائه گشته است. نگارنده جهت ارائه‌ي اين مطالعه‌ي تطبيقي، از منابع فارسي و خارجي و قوانين و مقررات جاري آمريكا و انگليس استفاده نموده است و پس از بررسي مفصل مقررات ايران ، انگليس و آمريكا در سه فصل جداگانه، در دو فصل جداگانه‌ي ديگر به مقايسه‌ي نظام رسيدگي آمريكا-ايران و انگليس-ايران پرداخته است. در فصول چهارم و پنجم راهكارهايي كاربردي براي بهبود نظام حقوقي رسيدگي به تخلفات انضباطي ايران ارائه گشته است.در فصل ششم نيز نمونه‌ي آراء مربوط به تخلفات انضباطي صادره از مراجع رسيدگي در ايران و آمريكا به همراه تحليل حقوقي آورده شده است.

چکيده:

بازار سرمايه، تخلفات انضباطي، ايران، آمريكا، انگليس، مطالعه‌ي تطبيقي،مراجع رسيدگي به تخلفات انضباطي، فعالان بازار سرمايه،آيين رسيدگي به تخلفات انضباطي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمود باقري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سيدمحمد طباطبايي نژاد استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.