پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۳۱ دفاع:
۳۵۷۷ شناسه:
مينا كياني نژاد دانشجو:
طراحي سامانه اي تعاملي براي آسوده خوابي عنوان فارسي:
design of an interactive systme for well sleeping عنوان انگليسي:

اختلال بي خوابي به وسيله مشكلاتي در آغاز، تداوم يه به دست آوردن رضايت از كيفيت خواب مشخص مي شود كه علي رغم فرصت و شرايط مناسب خواب به وجود مي آيد. اين افراد حداقل سه بار در هفته و به مدت سه ماه يا بيشتر در خوابيدن مشكل دارند و مشكلات خوابشان علي رغم اختصاص دادن زمان كافي به خواب روي مي دهد.

داشتن عادات خواب صحيح مانند پيروي از برنامه زمانبندي خواب ، ممانعت از رفتارهاي ناسازگار و آرام سازي ذهني خواب شبانه را تسهيل مي كند، به معناي دقيق كلمه تدابير رفتاري و روان شناختي كه براي بهبود عادات خواب و كاهش برانگيختگي هنگام خواب طراحي شده اند، مي توانند براي درمان بي خواي موثر باشند.

بر همين اساس بر اساس تحقيقات انجام شده سامانه اي طراحي شده است كه علاوه بر آرام سازي ذهني او ، برنامه خواب و بيداري كاربر را تنظيم كرده و او را در درمان بي خوابي هدايت خواهد كرد.

چکيده:

تعامل - سامانه - آسوده خوابي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مريم خليلي استاد راهنما:
دکتر ابراهيم باقري طالقاني استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.